Wielokulturowa Warszawa

Wielokulturowe dziedzictwo Warszawy i współczesna różnorodność miasta są tematem szeregu realizowanych przez nas działań, które pozwolą przyjrzeć się miastu i jego wielokulturowości  z różnych perspektyw, poruszą kwestie tradycji współistnienia kultur w dawnej Warszawie i dzisiejszych relacji mniejszość-większość.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”