Edukacja

Dorośli

Edukacja dorosłych w Muzeum POLIN obejmuje warsztaty, wykłady, dyskusje, spotkania, seminaria, długofalowe kursy edukacyjne, spacery po wystawach oraz działania w przestrzeni miasta.

Tworzenie przestrzeni do spotkań i dialogu jest jednym z kluczowych założeń naszych działań. Część programów kierujemy do określonych grup odbiorców:  studentów, seniorów oraz przedstawicieli grup zawodowych. Organizujemy także zajęcia, które łączą dorosłych w różnym wieku, z różnych pokoleń i środowisk. Do współtworzenia wydarzeń zapraszamy często organizacje pozarządowe i mieszkańców Warszawy.

Ważną część działań dla dorosłych stanowią warsztaty antydyskryminacyjne oraz programy wokół wystaw czasowych i ważnych rocznic. Informacje o tych działaniach można znaleźć w bieżącym programie Muzeum.

Tematyka zajęć dotyczy nie tylko historii i kultury Żydów w Polsce, ale także szerzej rozumianej różnorodności – sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów. Te kwestie poruszaliśmy m.in. w ramach kilkuletniego cyklu "Oblicza różnorodności".

Zobacz, jakie wydarzenia miały miejsce w muzeum i w jakich będziesz mógł uczestniczyć >>