Wykład

O pamięci w muzeum

Kilka osób na wystawie czasowej w Muzeum POLIN.
fot. M. Starowieyska

Współczesne muzea są symbolami kulturowej rewitalizacji oraz instytucjonalnymi znakami miast i regionów, poprawiają ich wizerunek i przyciągają turystów. Spełniają również inne, dużo ważniejsze funkcje: przekazywane przez nie treści stanowią jeden z najważniejszych sposobów w jaki człowiek definiuje siebie oraz swój stosunek do przeszłości. Muzea i monumenty są również wizualizacjami pamięci zbiorowej.

Wysłuchaj relacji audio z wykładu na temat roli współczesnych muzeów w społeczeństwie >>

Czym się od siebie różnią pamięć i historia? Jakie funkcje spełniają na ekspozycjach historycznych? Którędy przebiegają linie konfliktu? Jakimi strategiami wystawienniczymi posługują się kuratorzy, by wyrazić określone treści? Odpowiedzi na te pytania pozwolą zainteresowanym nie tylko na głębsze „odczytanie” każdej ekspozycji muzealnej, ale również na poddanie jej racjonalnej (a nie tylko emocjonalnej) krytyce.

Dr hab. Anna Ziębińska-Witek pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Historyk-metodolog, zajmuje się muzeologią, teoretycznymi problemami wiedzy o przeszłości oraz problematyką reprezentacji Holokaustu w werbalnych i wizualnych dyskursach kultury współczesnej. Autorka wielu publikacji, w tym: Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC) oraz Fundacji Fulbrighta  (Princeton University).

Wykład odbędzie się 29 września, w godz. 18.00-19.30, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Wstęp wolny

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp