Edukacja

SENIORZY

Grupa seniorów stoi przy interaktywnym stole na wystawie stałej.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zachęcamy do skorzystania z bogatej oferty przygotowanej specjalnie z myślą o osobach w wieku 60+. Organizujemy m.in. spacery, spotkania warsztatowe oraz wykłady.

Czy wiesz, że pochodzisz ze sztetla? – otwarty cykl zajęć dla seniorów →

Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku →

Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej →

Wolontariat →

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl