Muzeum

Zadania realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

zdjęcie ilustracyjne
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w 2024 roku

 • Dotacja celowa w wysokości 100 000 PLN brutto.
 • W ramach realizacji projektu zakupiono prace:
  • Moniki Drożyńskiej, "Tego nie wie nikt" z serii "Obrusy", 2021
  • Małgorzaty Mirgi-Tas, "Rominija", 2023
  • Krystyny Piotrowskiej, "Warkocz", 2023.

Przebudowa pomieszczeń w podziemnej kondygnacji budynku na magazyn zbiorów

 • Dotacja celowa w wysokości 1 829 529,06 PLN brutto.
 • W ramach realizacji projektu wykonano: roboty budowlane związane ze zmianą aranżacji przestrzeni oraz roboty sanitarne i elektryczne, dostosowujące przestrzeń do wymagań technicznych i klimatycznych, jakie muszą być zachowane dla magazynu zbiorów.

Stworzenie wystawy "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim"

 • Dotacja celowa w wysokości 400 000 PLN brutto.
 • W ramach realizacji projektu wykonano: prace merytoryczne, prace projektowe, instalację muzyczną, produkcję scenografii, katalog oraz działania promocyjne.

Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

 • Dotacja celowa w wysokości 3 575 280 PLN brutto.
 • W ramach realizacji projektu wykonano: dokumentację projektową, demontaż szkła wraz z mocowaniem, etapowy montaż nowego szkła laminowanego wraz z nowym mocowaniem, na wszystkich elewacjach, dokumentację powykonawczą.

Z lewej strony flaga Polski, z prawej godło.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z godłem Polski

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.