Spotkanie

Kibuc na Grochowie – przewodnik po idei

Przed wojną, młodzież żydowska, która chciała wyjechać do Palestyny, często decydowała się na dłuższy pobyt w ośrodku przygotowawczym na terenie Polski. Niektóre z owych ośrodków nie były jednak tylko miejscami przejściowymi, lecz jeszcze tutaj, w Europie, stawały się prawdziwymi wzorcowymi kibucami, w których wcielano idee wspólnej pracy i nowego ładu społecznego.

Członkowie i członkinie Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego od 2013 roku popularyzują wiedzę o najbardziej znanym z nich – mieszczącym się na obrzeżach Warszawy kibucu Grochów.

Spotkanie poprowadzą:

  • Agata Maksimowska – antropolożka i psycholożka. Przewodnicząca Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego. Wcześniej pracowała między innymi w Forum Dialogu Między Narodami i Muzeum Historii Żydów Polskich. Obecnie współpracuje z Ośrodkiem Brama Grodzka-Teatr NN przy projekcie "Shtetl Routes". Przygotowuje pracę doktorską z antropologii poświęconą tożsamości Żydów z Birobidżanu.
  • Mania Cieśla - historyczka zawodowo zajmująca się badaniem nad epoką wczesnonowożytną. Członkini Stowarzyszenia in. Szymona An-skiego, koordynatorka projektu Kibuc Grochów.

12 lipca, godz. 17.00, udział bezpłatny.

Zapraszamy również na kolejne wydarzenia

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp