Wykład
14.04.2014

Relacja: wykład „Rozwój przestrzenny Dzielnicy Północnej (Muranowa) od XVIII w. do 1939 r.”

Paweł Weszpiński stoi przy pulpicie podczas wykładu, na ekranie wyświetla się slajd prezentacji.
fot. Andrzej Wolf

7 kwietnia 2014 r. Paweł Weszpiński opowiedział o kształtowaniu i zmianach przestrzeni Dzielnicy Północnej, które zostały udokumentowane na mapach i planach Warszawy i okolicy opracowanych od 1732 roku.

Przedstawił zmiany, jakie następowały  w sieci dróg i ulic, zabudowie, a także zmiany w terenach zielonych i zbiornikach wodnych. Zaprezentował na dawnych mapach i planach miejsca ważne dla życia miasta: budynki administracji, poczty oraz sieć komunikacyjną.

Szczególne zainteresowanie słuchaczy wzbudziły ilustracje ukazujące kartograficzne zobrazowanie Muranowa na dziełach zgromadzonych m. in. w zbiorach kartograficznych Archiwum Głównego Akt Dawnych, Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Archiwum Państwowego w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie oraz Saskiego Krajowego Archiwum Głównego w Dreźnie.

>> Kliknij tutaj, aby odsłuchać wykładu

Zapraszamy na kolejne wykłady towarzyszące wystawie czasowej „Warszawa, Warsze”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”