Wykład

Wielowarszawa: mniejszości i obcokrajowcy dziś

Rondo Dmowskiego w Warszawie, rotunda i dom handlowy na Marszałkowskiej.
fot. flickr/gee CC BY 2.0

„Wielowarszawa: mniejszości i obcokrajowcy dziś” - wykład prof. dr hab. Pawła Boskiego (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk)

  • 9 stycznia (czwartek), godz. 19.00.

Wykład dotyczący współczesnego zróżnicowania Warszawy, ukazujący wielokulturową mozaikę miasta i specyfikę poszczególnych mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, współtworzących obraz dzisiejszej stolicy. Jak wygląda najnowsza mapa wielokulturowej Warszawy? Co to znaczy być dziś przedstawicielem mniejszości? Co dla miasta oznaczało zniknięcie Bazaru Europa wraz ze Stadionem Dziesięciolecia? Czy według badań Wietnamczycy i rosyjskojęzyczni  imigranci  utożsamiają się z Warszawą? Czy rdzenni mieszkańcy i imigranci to grupy żyjące we wzajemnej izolacji czy przenikające się?

Profesor dr hab. Paweł Boski – psycholog kulturowy, inicjator tej dyscypliny naukowej w Polsce
i kierownik jej pierwszych placówek w SWPS oraz IP PAN. Autor wielokrotnie nagradzanej monografii Kulturowe ramy zachowań społecznych oraz około 150 prac naukowych z dziedziny psychologii międzykulturowej. Członek zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych (IACCP) oraz redakcji czasopism naukowych (JCCP, IJIR). Profesor wykładowca z wieloletnim doświadczeniem  w pracy naukowo-dydaktycznej w Nigerii, Kanadzie i USA oraz w uniwersytetach krajów członkowskich UE (Francja, Szwecja). Specjalista w zakresie badań kultury oraz akulturacji osób przemieszczających się za granicę.

Wstęp wolny.

Miejsce: sala projekcyjna, Muzeum Historii Żydów Polskich, ul Anielewicza 6.

Kolejne działania  w ramach cyklu:

11-12 stycznia – warsztaty Wielowarszawa: mniejszości i obcokrajowcy dziś
18-19 stycznia -  warsztaty Wielowarszwa: Po sąsiedzku?

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Partnerem medialnym projektu jest portal Kontynent Warszawa

Kontynent Warszawa - logotyp

 

 

 

Patroni medialni