Wykład

Wykład „Głosy przedwojennej Warszawy”

Pocztówka z przedwojennej Warszawy, ul. Nalewki
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Jakie języki dominowały na ulicach przedwojennej Warszawy? W jakich tworzono sklepowe szyldy? Gdzie przy kawie można było porozmawiać o polityce i sztuce w jidysz? Jak kształtował się językowy krajobraz centralnej i północnej części stolicy i gdzie przebiegały granice między poszczególnymi przestrzeniami językowymi? 

Zapraszamy na wykład towarzyszący wystawie „Warszawa, Warsze”, podczas którego spojrzymy na wielokulturowość przedwojennej stolicy przez pryzmat języka. Podczas wykładu szczególną uwagę poświęcimy językowi jidysz oraz jego funkcjonowaniu obok języka polskiego, ich kontaktom i wzajemnym zapożyczeniom. 

Wykład poprowadzi dr Karolina Szymaniak –  literaturoznawczyni, tłumaczka, lektorka języka jidysz. Adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym, współpracowniczka Centrum Kultury Jidysz w Warszawie, redaktorka naczelna "Cwiszn. Żydowskiego Kwartalnika o Literaturze i Sztuce".

Zajmuje się nowoczesną literaturą jidysz, problematyką modernizmu, awangardy, literaturą pisaną przez kobiety, a także reprezentacjami kultury żydowskiej w kulturze polskiej i polsko-żydowskimi stosunkami kulturowymi.

Wykład będzie tłumaczony na język angielski.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia:

27 czerwca, godz. 18.30, wstęp wolny.

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp