Spotkanie

Polska oczami młodych Izraelczyków

Gwiazda Dawida na tle kamiennych nagrobków.
fot. flickr/PolandMFA, CC BY-NC-SA 2.0

Spotkanie, którego gośćmi byli studenci z Izraela biorący udział w Polskich Międzykulturowych Spotkaniach Młodzieży – najstarszym projekcie muzeum. Podczas spotkania będziemy rozmawiać o obrazie Polski, jaki funkcjonuje w Izraelu, o konfrontacji tego obrazu z własnymi doświadczeniami oraz o opowieściach o Polsce, z jakimi spotkali się studenci.

Spotkanie poprowadził Franciszek Bojańczyk, wieloletni współpracownik Muzeum Historii Żydów Polskich oraz uczestnik Polskich Międzykulturowych Spotkań Młodzieży w 2013 roku. 

Po dyskusji odbyło się spotkanie uczestników wszystkich byłych edycji projektu.

Spotkanie było częścią cyklu wydarzeń, podczas których przyjrzymy się współczesnemu Izraelowi, związkom Izraela z Polską, wzajemnym inspiracjom, które przejawiają się w realizowanych projektach kulturalnych i artystycznych.

28 sierpnia, godz. 18.00, wstęp wolny, spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim i będzie tłumaczone na język polski.

Pozostałe spotkania z cyklu:

 

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp

Patronat instytucjonalny