Edukacja

MENTALNA MAPA STOLICY – MIEJSCE I PRZESTRZEŃ

Zapraszamy na warsztat twórczy „Mentalna mapa stolicy – miejsce i przestrzeń”, który wpisuje się w cykl działań muzeum realizowanych pod hasłem  „Wielokulturowa Warszawa”.

Refleksja na temat subiektywnego odczuwania miasta będzie okazją do przyjrzenia się dwóm istotnym sferom – przestrzeni w i przestrzeni poza w odniesieniu do progu – znaczącego elementu miejsca. Przekraczając próg – znajdujemy się w jednym z dwóch odmiennych obszarów: w prywatnym – nacechowanym osobistymi emocjami, potrzebami, przedmiotami oraz publicznym pozanależącym do przestrzeni społecznej i kulturowej.

Działania twórcze, które prowadząca spotkanie Maria Parczewska od lat realizuje nie tylko w galerii, ale i na terenie miasta, odwołują się do szerokiego rozumienia kreatywności jako postawy gotowości do przełamywania stereotypów w myśleniu i działaniu. Tworzywami staną się: słowa, przedmioty, fotografie oraz sama przestrzeń. W efekcie powstanie instalacja w postaci księgi złożonej z indywidualnych prac zrealizowanych przez uczestników. Zaproszenie do udziału w warsztacie kierujemy do wszystkich, bez względu na tzw. zdolności plastyczne lub ich brak. Liczy się ciekawość, gotowość do działania i dobra energia.

Maria Parczewska – od 1990 jest kuratorem w Laboratorium Edukacji Twórczej Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, gdzie zajmuje się projektowaniem sytuacji twórczych oraz edukacją kreatywną; wykłada w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Teatralnej w Warszawie. Wykładała w Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej Pedagogium w Warszawie i na Studiach Kuratorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi warsztaty twórcze dla muzealników, studentów, osób niepełnosprawnych i dla osób zajmujących się zawodowo osobami zagrożonymi marginalizacją. Jest projektantką plakatów i książek.

Kolejne warsztaty w ramach cyklu:

24 listopada, godz. 10.00 – warsztat performatywny W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązuje rezerwacja miejsc: tel. +48 22 47 10 301; e-mail: [email protected]

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Partnerem medialnym projektu jest portal Kontynent Warszawa

Kontynent Warszawa - logotyp

 

 

 

Patroni medialni