Wykład

Relacja: Warszawa jako centrum sztuki żydowskiej

Zdjęcia na wystawie czasowej w Muzeum POLIN, we fragmencie poświęconym kawiarni "Ziemiańska"
fot. Magdalena Starowieyska

Warszawa przez lata stanowiła ważne centrum żydowskiego życia kulturalnego i artystycznego. Działało tu wielu wybitnych twórców, związanych ze wszystkimi nurtami sztuki europejskiej. Wielu z nich wniosło ważny wkład do rozwoju sztuki polskiej. Tematyka ich prac związana była często z tradycją żydowską, wątkami religijnymi, ale też wychodziła poza te obszary.

Wykład dr Renaty Piątkowskiej pt. „ Warszawa jako centrum sztuki żydowskiej” odbył się 24 kwietnia 2014 r. Opowiedziała ona o Warszawie z przełomu XIX i XX wieku, która była wówczas ważnym w Polsce miejscem rozwoju świeckiej kultury żydowskie, zwłaszcza sztuk pięknych. W II Rzeczypospolitej stolica dawała możliwość rozwoju żydowskiego życia artystycznego.

Coraz więcej młodych Żydów studiowało w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, organizowano wiele wystaw. W 1923 roku artyści i miłośnicy sztuki żydowskiej powołali do życia Żydowskie Towarzystwo Krzewienia Sztuk Pięknych. W ciągu dwudziestu lat zorganizowało ono ponad 90 wystaw i stało się ważnym miejscem na mapie kulturalnej miasta. Dzięki Towarzystwu młodzi adepci sztuki mieli szansę debiutu, natomiast twórcy znani i cenieni mogli przypomnieć się szerokiej publiczności.

>> Całego wykładu można posłuchać pod tym linkiem.

Wykład towarzyszy wystawie "Warszawa, Warsze"

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”