Grupa prelegentów siedzi przy stole podczas konferencji.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Nauka

GEOP: Konferencje w ramach programu

GEOP wspiera także organizację międzynarodowych, multidyscyplinarnych konferencji z zakresu kultury i historii Żydów, muzeologii, studiów nad pamięcią.

 • Akcja "Reinhardt" i zagłada Żydów polskich, 27-29 listopada 2022 r.
  Międzynarodowa konferencja zorganizowana w 80. rocznicę nazistowskiej akcji "Reinhardt" ma na celu prezentację najnowszych badań nad zagładą Żydów polskich.
 • Celem konferencji jest nakreślenie obrazu faktycznego zaangażowania Żydów w działalność ruchów lewicowych na ziemiach polskich w XIX i XX wieku z perspektywy ich indywidualnych wyborów ideowych. 
   
 • Żydzi w walce z nazistowskimi Niemcami podczas II wojny światowej, 19-20 września 2019 r.
  Międzynarodowa konferencja zorganizowana w 80. rocznicę wybuchu wojny jest okazją do dyskusji o złożonych problemach wkładu Żydów w walkę z Trzecią Rzeszą i jej sojusznikami oraz oporu wobec nazistowskiej polityki zagłady.
   
 • Międzynarodowa konferencja naukowa "Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r.", 29-30 listopada 2018 r.
  Wydarzenie poświęcone stosunkowi wspólnot żydowskich do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wzięli w niej udział badacze z Polski, Niemiec, USA, Kanady i Izraela
   
 • Marzec '68 po pięćdziesięciu latach, 13-15 marca 2018 r.
  Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, której celem był namysł nad antecedencjami, przebiegiem i następstwami Marca ’68 w perspektywie porównawczej
   
 • CHONE SHMERUK – IN MEMORIAM, 24 maja 2017 r.
  Konferencja przypomniała dokonania Chonego Shmeruka, między innymi dla rozwoju studiów nad dziejami i kulturą Żydów polskich, a także pokazać jak zainicjowane przez niego badania są kontynuowane przez młodych jidyszystów. 
   
 • Museums and Their Publics at Sites of Conflicted History, 13-15 marca 2017 r.
  Głównym celem konferencji był namysł nad rolą i miejscem muzeum wobec trudnej przeszłości, związanej z konfliktami, historią podzieloną, czy rolą muzeum w tworzeniu historycznego dyskursu publicznego w społeczeństwach w okresie transformacji politycznych, społecznych, gospodarczych. 
   
 • W kręgu Pereca, 7-10 września 2015 r.
  Konferencja, w której udział wzięli naukowcy z Polski, Izraela, Francji, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady i Stanów Zjednoczonych postawiła sobie za cel przypomnienie Pereca nie tylko jako pisarza, ale przede wszystkim jako człowieka-instytucji, dzięki któremu Warszawa przełomu XIX i XX w. stała się prawdziwą stolicą kultury jidysz.
   
 • Od Ibrahima ibn Jakuba do Anielewicza 6, 11-14 maja 2015 r.
  Celem konferencji było przedstawienie wystawy stałej muzeum POLIN środowiskom akademickim oraz omówienie stanu wiedzy na temat historii Żydów na ziemiach polskich.

Dodatkowo, przy wsparciu GEOP możliwe są konferencje:

 

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH