Nauka
6-7.07.2022

Interdyscyplinarna sesja: Badania artystyczne i architektoniczne w studiach nad pamięcią

Międzynarodowa sesja "Badania artystyczne w studiach nad pamięcią" towarzyszy wystawie Natalii Romik "Kryjówki. Architektura przetrwania" prezentowanej obecnie w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Sesja jest okazją do usystematyzowania refleksji nad potencjałem badań z pogranicza sztuki współczesnej, architektury, studiów miejskich, studiów nad pamięcią i zagładą.

Działania artystek i artystów, jako że posługują się odmiennymi narzędziami, często umożliwiają głębsze rozumienie zjawisk, którymi zajmują się badacze i badaczki. Uczestnicy sesji przyjrzą się fenomenom z pogranicza sztuki i badań naukowych, a zwłaszcza temu, w jaki sposób badania artystyczne i praktyki site-specific mogą być wykorzystywane do studiów nad przeszłą przemocą, jej materialnymi pozostałościami oraz odzyskiwaniem wypartej pamięci o liminalnych wydarzeniach.

Program został przygotowywany przez interdyscyplinarny zespół antropolożek, historyczek sztuki, kuratorów, architektek i artystek kwestionujących rozdzielenie nauki i sztuki jako osobnych sposobów namysłu nad historią i jej obecnymi reperkusjami. Obejmuje cztery główne osie tematyczne:

 • Dyskusja o interdyscyplinarnych narzędziach i metodach wykorzystywanych w badaniach artystyczno-naukowych i studiach miejskich (m.in. rozwój i łączenie metod badawczych, nowe metodologie pracy terenowej);
 • Refleksja nad wykorzystaniem metod artystycznych i architektonicznych do badania przeszłości, w tym historii konfliktów, wykluczenia i przemocy;
 • Rozmowa o praktykach artystyczno-badawczych mających na celu odzyskiwanie lokalnych kultur pamięci oraz pracę z dziedzictwem lokalnym;
 • Namysł nad zapleczem instytucjonalnym dla interdyscyplinarnych badań angażujących praktyki artystyczne.

Zespół organizacyjny:

 • Aleksandra Janus,
 • Luiza Nader,
 • Natalia Romik,
 • Kuba Szreder.

Organizacja:

 • GEOP (Global Education Outreach Program),
 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,
 • Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
 • TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie,
 • Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Uczestnicy i uczestniczki konferencji:

 • Natalia Aleksiun,
 • Marta Cobel-Tokarska,
 • Sofia Dyak,
 • Joanna Fikus,
 • Aleksandra Janus,
 • Jacek Leociak i Zofia Waślicka-Żmijewska,
 • Elżbieta Janicka,
 • Omer Krieger,
 • Michał Murawski,
 • Luiza Nader,
 • Shana Penn,
 • Natalia Romik,
 • Roma Sendyka i Wojciech Wilczyk,
 • Kuba Szreder,
 • Maximilian Sternberg,
 • Mirjam Wenzel,
 • Hanna Wróblewska,
 • Maria Veits.

Wystawa jest efektem wieloletniego procesu badawczego poświęconego architekturze żydowskich kryjówek z czasów Zagłady. Natalia Romik wraz z grupą specjalistów z różnych dziedzin (historyków, archeolożek, architektów, antropolożek) poddaje gruntownej analizie materialność architektury przetrwania, korzystając z repozytorium metod artystycznych i architektonicznych. Główną osią wystawy są rzeźbiarskie odlewy architektonicznych detali dziewięciu kryjówek z terenu Polski i Ukrainy.

 

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Logo Global Outreach Program

Program GEOP możliwy jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, The William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH