Wydawnictwa

Muzeum prowadzi działalność wydawniczą od 2008 r. Promując wiedzę o Żydach w Polsce, ich historii, kulturze i dziedzictwie w kraju i poza jego granicami, chce uczyć szacunku, propagować otwartość i wrażliwość na odmienne kultury, religie i doświadczenia społeczne.

Publikacje adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów kierunków humanistycznych, jak i nauczycieli, wykładowców, pracowników naukowych, a także do wszystkich zainteresowanych historią i kulturą oraz pragnących dowiedzieć się więcej o Żydach, bez których historia Polski jest niepełna.

Wśród wydawanych pod patronatem Muzeum publikacji znajdują się książki o charakterze naukowym, popularnonaukowym i edukacyjnym, opracowania problemowe w różnych kontekstach: artystycznym, historycznym, politycznym i społecznym, m.in. biografie, relacje ocalonych, przewodniki, atlasy historyczne, a także katalogi wystaw.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
Marta Markowska: [email protected], +48 22 47 10 342