Wydawnictwa

W muzeum prowadzimy działalność wydawniczą od 2008 roku. Promując wiedzę o Żydach w Polsce, ich historii, kulturze i dziedzictwie w kraju i poza jego granicami, chcemy uczyć szacunku, propagować otwartość i wrażliwość na odmienne kultury, religie i doświadczenia społeczne.

Publikacje adresujemy do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów kierunków humanistycznych, jak i nauczycieli, wykładowców, pracowników naukowych, a także do wszystkich zainteresowanych historią i kulturą oraz każdego, kto chciałby dowiedzieć się więcej o Żydach, bez których historia Polski jest niepełna.

Wśród publikacji wydawanych pod patronatem naszego muzeum znajdują się książki o charakterze naukowym, popularnonaukowym i edukacyjnym, opracowania problemowe w różnych kontekstach: artystycznym, historycznym, politycznym i społecznym, m.in. biografie, relacje ocalonych, przewodniki, atlasy historyczne, a także katalogi wystaw.

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 
Marta Markowska: [email protected], +48 22 47 10 342