Nauka
29-30.11.2018

Międzynarodowa konferencja naukowa "Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r."

Konferencja "Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r." miała za zadanie rozbudzenie świadomości historycznej odbiorców, w zakresie historii Żydów polskich i ich relacji z władzami i administracją polską, oraz innymi mieszkańcami odrodzonego państwa.

  • 29-30 listopada (czwartek - piątek), Muzeum POLIN, wstęp wolny

Poruszone zostały głównie aspekty zróżnicowania postaw i opinii generowanych w środowiskach żydowskich, dotyczących niepodległości. Zaprezentowane zostały wyniki badań różnorodnych źródeł, w tym w językach żydowskich.

Wydarzenie poświęcono stosunkowi wspólnot żydowskich do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Wezięli w niej udział badacze z Polski, Litwy, Niemiec, USA, Kanady i Izraela.

Program konferencji do pobrania [PDF] >>

Prezentacje i dyskusje zogniskowały się na problemie zróżnicowanego stosunku Żydów w Polsce do procesu odzyskiwania niepodległości oraz kształtu odrodzonego państwa. Chcieliśmy pokazać, jak te wydarzenia były odbierane wśród różnych grup i wspólnot żydowskich takich jak tradycjonaliści, Żydzi akulturowani oraz związani z rozmaitymi nurtami politycznymi (np. Syjonizmem, fołkizmem czy socjalizmem).

Obrady podzielono na trzy główne zagadnienia:

  • nadzieje związane z odbudowującą się Polską,
  • obawy generowane przez zmiany polityczne,
  • realia w jakie przyniosło odbudowane państwo.

Język konferencji: polski i angielski (tłumaczenie symultaniczne).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: [email protected]

 

Partnerem organizacyjnym jest Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

Konferencja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu European Association for Jewish Studies.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

Międzynarodowa konferencja naukowa: "Listopadowe nadzieje. Żydzi wobec niepodległości Polski w 1918 r."- zadanie finansowane w ramach umowy 880/P-DUN/2018  ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. 

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH

Załączniki:
  • conference_november_hopes_program.pdf
    Pobierz plik 710.95 KB / PDF