Nauka

Interdyscyplinarne warsztaty naukowe GEOP

Trzydniowe interdyscyplinarne warsztaty naukowe, organizowane w ramach Global Education Outreach Program, mogą być poświęcone każdemu tematowi związanemu ze studiami polsko-żydowskimi i należącemu do dziedzin badawczych takich jak historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, historia w przestrzeni publicznej (public history), muzeologia, studia nad pamięcią i innych dziedzin pokrewnych.

Celem programu jest zbudowanie platformy wymiany naukowej i dialogu w obszarze międzynarodowych studiów polsko-żydowskich, a także stworzenie przestrzeni zachęcającej do międzypokoleniowej współpracy badaczy, innowacyjnego myślenia, poszukiwania nowych perspektyw i metodologii. Ważnym elementem programu jest promowanie interdyscyplinarnych badań i studiów porównawczych.

Poprzez udostępnienie organizatorom warsztatów wyjątkowej przestrzeni Muzeum POLIN, zasobów, a także  dzięki wparciu merytorycznemu i organizacyjnemu, Muzeum zachęca międzynarodową społeczność do zaangażowania się w działania na rzecz rozwoju studiów polsko-żydowskich.

Więcej informacji:

Wytyczne dla aplikujących i organizatorów >>

Realizacja warsztatów jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH