Nauka

Pobyty badawcze GEOP

Dr Jolanta Mickute
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma prowadzą 3-miesięczne pobyty badawcze dla doktorantów oraz 5-miesięczne pobyty badawcze dla osób ze stopniem doktora.

Uczestnikami Pobytów Badawczych GEOP w 2020 roku będą:

 • Agata Jankowska, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński, tytuł pracy: Forensic Aesthetics in the Holocaust Photography Representing Material Objects.
 • Meghann Pytka, Northwestern University, tytuł pracy: Active National Forgetting and Sexual Violence in Eastern Poland/Western Ukraine, 1939-1947.
 • Yuri Radchenko Vasyl’ Karazin Kharkiv National University, tytuł pracy: Andriy Mel’nyk: the OUN Leader’s Life History and the Memory of Him and His Movement.

Laureatki i laureaci otrzymają gratyfikację finansową w wysokości odpowiednio 6 tysięcy lub 10 tysięcy dolarów amerykańskich brutto na cały okres pobytu, wypłacaną w złotówkach. Program jest finansowany w ramach Global Education Outreach Program, dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

Program ma na celu wsparcie badań realizowanych w zakresie historii i kultury Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej państwach sukcesyjnych. Jego celem jest stymulowanie rozwoju i powiększania się grupy naukowców wyspecjalizowanych w tych obszarach. Preferowane będą projekty wymagające badań w zbiorach i kolekcjach przechowywanych w Warszawie.

Regulamin rekrutacji i przebiegu pobytów badawczych GEOP [PDF] >>

Uczestniczki i uczestnicy programu będą mogli korzystać z zasobów Muzeum POLIN oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma: wystawy stałej i zbiorów POLIN, Centrum Informacji Historycznej oraz biblioteki Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także archiwum, biblioteki, oraz zbiorów Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie. Do ich dyspozycji pozostają również inne warszawskie instytucje posiadające zbiory archiwalne i biblioteczne.

Osoby uczestniczące w programie będą mogły:

 • Konsultować swoją pracę z mentorem z Muzeum POLIN, Żydowskiego Instytutu Historycznego lub innego ośrodka akademickiego w Polsce.
 • Brać udział w pełnym programie wykładów, warsztatów i konferencji organizowanych w Muzeum POLIN i Żydowskim Instytucie Historycznym.

oraz będą zobligowane do:

 • Prowadzenia badań w archiwach i bibliotekach na terenie Warszawy i innych miast.

Pobyty badawcze będą mogły rozpocząć się w styczniu 2020 r. Muszą zakończyć się nie później niż do 15 grudnia 2020 r.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: [email protected].

 

Komisja kwalifikacyjna:

 • Antony Polonsky  (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Przewodniczący)
 • Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • Michał Galas (Uniwersytet Jagielloński)
 • François Guesnet  (University College London)
 • Samuel Kassow (Trinity College)
 • Erica Lehrer (Concordia University, Montreal)
 • Artur Markowski (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, sekretarz)
 • Mirjam Rajner (Uniwersytet Bar-Ilan)
 • Moshe Rosman (Uniwersytet Bar-Ilan)
 • Don Seeman (Emory University)
 • Marc Slobin (Wesleyan University)
 • Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma)
 • Genevieve Zubrzycki (University of Michigan)
 • Jolanta Żyndul (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma)

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Philanthropies i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH