Nauka

Mackenzie Pierce

Mackenzie Pierce

Mackenzie Pierce obronił doktorat z muzykologii na Cornell University. Jego badania dotyczyły zagadnień związanych z polsko-żydowską muzyką w latach powojennych w Polsce.

Pierce opublikował artykuły w Journal of Musicology, 19th-Century Music, oraz w Słuchu Absolutnym – pierwszej edycji poświęconej kompozytorowi Romanowi Palesterowi. Jednocześnie nawiązał współpracę z muzykami i naukowcami po obu stronach Atlantyku. Kluczowym momentem w badaniach Pierca było stypendium i realizacja festiwalu „Forbidden Songs” („Zakazane piosenki”), podczas którego odbyła się premiera sześciu utworów Romana Palestera oraz pierwszy pokaz filmu „Zakazane piosenki” (1947) z nowymi angielskimi podpisami. Pierce był stypendystą United States Holocaust Memorial Museum, Fundacji Kościuszkowskiej oraz Beinecke Foundation.

Podczas trzymiesięcznego pobytu badawczego GEOP Mackenzie Pierce będzie pracował nad zbiorami Żydowskiego Instytut Historycznego i innych archiwów w Warszawie, na podstawie których będzie pisał książkę.  

 

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Philanthropies i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH