Nauka

Dr Meghann Pytka

Dr Meghann Pytka

Dr Meghann Pytka jest specjalistką ds. edukacji w McKelvey School of Engineering na Washington University w St. Louis. Wykłada w School of Professional Studies na Northwestern University.

Wcześniej była zastępczynią dyrektora programu "Women, Gender, and Sexuality Studies" na Southern Illinois University w Carbondale. Obecnie pracuje nad swoim projektem "Active National Forgetting and Sexual Violence in Eastern Poland/Western Ukraine, 1939-1947". 

Pytka była doktorantką na Northwestern University na wydziale historii. Jej doktorat zatytułowany "Policing the Binary-Patrolling the Nation: Race and Gender in Polish Integral Nationalism, from Partitions to Parliament (1883-1926)" dotyczył skrzyżowania płci i etniczności w ideologii obozu narodowego. Na Northwestern zdobyła również certyfikat ukończenia studiów w zakresie Gender Studies. 

Jej badania, pisanie i rozwój zawodowy były hojnie wspierane przez wiele fundacji, w tym: Harvard Ukrainian Institute, Yad Vashem, EHRI, Kolegium Europy Wschodniej, USHMM, Crown Center for Jewish Studies, IREX (IARO), Komisję Fulbrighta, ACLS, FLAS i Fundację Kościuszkowską. 

Zainteresowania naukowe Pytki obejmują ludobójstwo i czystki etniczne, imperializm, opór antykolonialny, przemoc płciową, nacjonalizm, feminizm i ruchy radykalnej prawicy we współczesnej Europie Środkowo-Wschodniej.

Podczas pięciomiesięcznego stypendium naukowego GEOP Pytka będzie kontynuować pracę nad swoim projektem dotyczącym przemocy seksualnej w Galicji Wschodniej w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. 

Pytka będzie przebywać w Warszawie, w Muzeum POLIN i Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma, z przerwami, w latach 2022-2023.

 

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Philanthropies i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH