Nauka

Urszula (Ula) Madej-Krupitski

Urszula Madej-KrupitskiUrszula (Ula) Madej-Krupitski uczęszcza na studia doktoranckie z historii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Dotychczas uzyskała stopień magistra Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Poza językiem polskim, Ula posługuje się językami: jidysz, hebrajskim, angielskim i niemieckim. Otrzymała granty i stypendia od instytucji naukowych w Stanach Zjednoczonych, Europie i Izraelu.

W czasie czteromiesięcznego pobytu naukowego w Muzeum POLIN, Ula będzie kontynuowała pracę nad rozprawą doktorską pod tytułem "Mapowanie żydowskiej Polski: kultura materialna, życie codzienne i negocjacje tożsamości w okresie międzywojennym". Jej badania dotyczą związków pomiędzy materialnością, konsumpcją, sposobami spędzania czasu wolnego a tożsamością żydowską w międzywojennej Polsce.

Aby opisać zakres form spędzania czasu wolnego polskich Żydów w latach 20. i 30. XX wieku, Ula będzie korzystała z różnorakich dokumentów: przewodników, podręczników, map oraz reklam i ogłoszeń zamieszczanych w żydowskiej i nieżydowskiej prasie polskojęzycznej oraz jidyszowej i hebrajskiej. Kwerenda ta powinna ukazać relacje i zawiłości pomiędzy kulturą spędzania czasu wolnego, współczesną tożsamością żydowską i różnymi przejawami religijności. Wyniki badań sprawią, iż skomplikowane procesy socjalizacji, przynależności i asymilacji staną się bardziej przejrzyste i zrozumiałe.

Ula Madej-Krupitski będzie przebywać na rezydencji naukowej Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego od stycznia do kwietnia 2017 roku.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.