Nauka

Eleanor Shapiro

Anna NovikovEleanor (Ellie) Shapiro jest doktorantką  studiów międzywydziałowych i studiów żydowskich w Graduate Theological Union w Berkeley w Kalifornii. Uprzednio długoletnia producentka Festiwalu Muzyki Żydowskiej w Berkeley, przez dziewięć lat pracowała również jako nauczyciel języka angielskiego i dziennikarz w Izraelu. Laureatka stypendiów instytucji badawczych w Stanach Zjednoczonych i Europie.

W czasie trzymiesięcznego Pobytu badawczego GEOP skupi się na swojej pracy doktorskiej pt.: The Sound of Change: Performing Jewishness in Polish Small Town, w której koncentruje się przede wszystkim na występach muzycznych, poszerzając dyskusję dotyczącą festiwali żydowskich w większych ośrodkach miejskich, jak Kraków czy Warszawa.

Na podstawie trzech przypadków, Eleanor Shapiro bada społeczności liczące do dwudziestu tysięcy członków, które obecnie angażują się w wydarzenia kulturalne, mające uczcić pamięć byłych żydowskich mieszkańców ich miast. Choć zjawisko to oferuje dyskretny sposób odkrywania nowych sposobów, w jakie etniczni Polacy angażują się w polsko- żydowską przeszłość, do tej pory dotyczyło go niewiele badań akademickich. Badania Eleanor Shapiro skupiają się na krótkiej chwili, kiedy jednostki podjęły się trudnego zadania odzyskania żydowskiej części historii swojej społeczności w pierwszej dekadzie XXI wieku. Częścią jej pracy będzie również analiza projektu Muzeum POLIN "Muzeum na kółkach" oraz konsultacje z polskimi muzykologami, mające na celu ustanowienie polskiego stowarzyszenia muzyki żydowskiej.

Eleanor Shapiro będzie przebywała na rezydencji naukowej Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.