Nauka

Mariusz Kałczewiak

Mariusz KałczewiakMariusz Kałczewiak jest historykiem zajmującym się latynoamerykańskimi studiami żydowskimi. Właśnie zakończył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Tel-Awiwie i Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen (Niemcy). Jego praca doktorska: „Żydowscy polacos, Argentyna i Jidyszland. Negocjowanie żydowskich tożsamości, 1914-1939” analizuje kulturowe i społeczne powiązania między żydowską Polską a żydowską Argentyną w dwudziestoleciu międzywojennym.

Analizując prasę żydowską, literaturę podróżniczą, literaturę pisaną przez imigrantów i archiwa ziomkostw, badacz ukazał sieć kulturowych, dyskursywnych i społecznych związków między obiema diasporami.

Wcześniej (2011) Mariusz Kałczewiak ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim (stosunki międzynarodowe, specjalność latynoamerykańska). Poza językiem polskim badacz posługuje się językami: angielskim, hiszpańskim, niemieckim, jidysz i hebrajskim.

Naukowiec otrzymał liczne stypendia i granty m.in. Fundacji Rotszyldów, Niemieckiej Centrali Współpracy Akademickiej, Fundacji Balaban-Glas. Jego ostatni artykuł „Becoming Polacos: Landsmanshaftn and the Making of a Polish-Jewish Subethnicity in Argentina” właśnie ukazał się w The New Ethnic Studies in Latin America (Brill: Leiden 2017), redagowanej przez Raanana Reina, Stefana Rinke i Nadię Zysman.

W czasie pobytu badawczego GEOP w Muzeum POLIN Mariusz Kałczewiak będzie prowadził badania przygotowawcze do swojego kolejnego projektu dotyczącego żydowsko-argentyńskich reakcji na Holocaust. Badacz stawia sobie za cel zidentyfikowanie postrzegania sytuacji w Europie przez żydowskich imigrantów mieszkających w Argentynie, próby pomocy z ich strony, oraz kwestię tworzenia się żydowsko-argentyńskiej pamięci o Holokauście.

Mariusz Kałczewiak będzie przebywał na rezydencji naukowej Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego od marca do czerwca 2017 roku.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.