Nauka

Anna Novikov

Anna NovikovDr Anna Novikov obroniła doktorat na Uniwersytecie Jerozolimskim w 2013 r., na wydziale historycznym. Podczas studiów doktoranckich była stypendystką w wielu znamienitych instytucjach naukowych i uniwersytetach tj. Oxford University. Poza natywnym rosyjskim zna języki: hebrajski, angielski, polski, niemiecki, ukraiński i jidysz.

Jej książka Shades of a Nation: The Dynamics of Belonging among the Silesian and Jewish Populations in Eastern Upper Silesia (1922-1934), Fibre Verlag: Osnabrück, [Cienie narodu: dynamika przynależności między śląskimi i żydowskimi populacjami na wschodnim Górnym Śląsku (1922-1934), Fibre Verlag: Osnabrück] została opublikowana w 2015 r. Dr. Novikov była również współredaktorem monografii From Premodern to Postmodern Central Europe. Upper Silesia in the Age of Nationalisms (Od przednowowczesnej do ponowoczesnej Europy Centralnej. Górny Śląsk w wieku nacjonalizmów), wydanej z Jamesem Bjork, Tomaszem Kamusella, and Timothym Wilsonem w wydawnictwie Routledge w 2016 r. Obecnie pracuje nad bazą online "Pomiędzy Kapotą a Siurtukiem: Dynamika Żydowskiego Ubioru w Europie Centralnej i Wschodniej", poświęconej ponadnarodowej historii żydowskiego stroju w tym regionie.

Podczas dwumiesięcznego pobytu badawczego GEOP, Anna Novikov będzie pracować nad projektem "Dynamika żydowskiego i polskiego ubioru w Polsce porozbiorowej (1846-1918)". Podczas sowich badań będzie analizować źródła  wizualne i opisy żydowskich ubrań na terenach dawnej Rzeczpospolitej (obecnej Polski, Litwy, Ukrainy i Białorusi), głównie w latach 1846 – 1918. Jej projekt poświęcony jest żydowskiemu strojowi noszonemu w dużych centrach miejskich i używanemu w życiu codziennym, a także podczas świąt. Tego typu ubrania składały się z żydowskich i nieżydowskich elementów. Jej badania są oparte na wspólnej analizie źródeł wizualnych i tekstów w językach: jidysz, niemieckim, hebrajskim, rosyjskim, polskim i ukraińskim. Anna Novikov, poprzez ukazanie dynamiki wpływu religii, zmian społeczno-regionalnych i ówczesnej mody na stroje Żydów, przedstawi  nowe interdyscyplinarne spojrzenie na wiele dziedzin naukowych tj. kultura materialna, lingwistyka, historia kultury, kultura wizualna, studia społeczne, a w szczególności historia Europy Wschodniej w dobie nowoczesności. Podczas pobytu badawczego Dr. Novikov rozwinie cyfrową bazę ubioru w Europie środkowej i wschodniej, która będzie służyła jako zbiór źródeł wizualnych i glosariusza językowego dla badaczy z różnych dziedzin studiów żydowskich.

Dr Anna Novikov będzie przebywała na rezydencji naukowej Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego od września do listopada 2017 r.

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.