Nauka

Alicja Maślak-Maciejewska

Alicja Maślak-MaciejewskaDr Alicja Maślak-Maciejewska jest judaistką, zatrudnioną Zakładzie Historii Żydów w Instytucie Judaistyki UJ. Zajmuje się dziejami Żydów w XIX stuleciu, historią Żydów w Galicji oraz dziejami judaizmu postępowego i synagog postępowych na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem krakowskiej i lwowskiej.

Alicja Maślak-Maciejewska ukończyła także studia magisterskie w zakresie historii sztuki oraz judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiowała również na Uniwersytecie Burgundzkim w Dijon, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Hebrajskim oraz prowadziła badania na University of Maryland w College Park i Uniwersytecie w Tel Awiwie. W 2015 r. obroniła doktorat w Instytucie Judaistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posługuje się językami: angielskim, niemieckim, hebrajskim, francuskim i jidysz. Jest autorką książki pt. Rabin Szymon Dankowicz (1834-1910) – życie i działalność oraz kilkunastu artykułów na temat judaizmu postępowego i dziejów Żydów w Galicji (część z nich dostępna jest TUTAJ >> )

Alicja Maślak-Maciejewska będzie przebywała na rezydencji naukowej Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego od maja do sierpnia 2017 roku. W czasie pobytu badawczego GEOP w Muzeum POLIN Alicja Maślak-Maciejewska będzie pisała książkę na temat krakowskiej synagogi postępowej w XIX stuleciu. Znajdzie się w niej analiza środowiska Żydów postępowych w kontekście judaizmu liberalnego w Europie Centralnej.  

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Foundation for Jewish Life & Culture i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.