Wsparcie
Zgłoszenia do 18.11.2022

Pobyt badawczy dla naukowca z Ukrainy w ramach GEOP

Dwie kobiety stoją przy regale z książkami w bibliotece. Obie czytają.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Dostrzegając potrzebę pilnego wsparcia ukraińskich uczonych w obliczu rosyjskiej agresji, Muzeum POLIN oferuje jeden 12-miesięczny pobyt badawczy dla naukowca z Ukrainy w ramach Global Education Outreach Program (GEOP).

  • Zgłoszenia do 18 listopada 2022 roku (piatek)
  • Aplikację należy przesłać na adres: [email protected]

Projekt "GEOP Fellowship for Ukrainian Scholars at Risk" ma na celu zapewnienie wsparcia ukraińskim naukowcom, aby mogli kontynuować swoją pracę badawczą. Ze względu na to, że Muzeum POLIN jest instytucją promującą historię i kulturę polskich Żydów, o udział w projekcie mogą ubiegać się naukowcy z tytułem doktora lub jego odpowiednikiem, studiujący dowolną dziedzinę związaną z Żydami wschodnioeuropejskimi, taką jak historia, kulturoznawstwo, muzyka, historia sztuki, historia publiczna, muzealnictwo, studia nad pamięcią lub dziedziny pokrewne. 

Zgłoszenie w języku angielskim powinno być wysłane na adres [email protected] i zawierać CV, opis proponowanego projektu badawczego (max. 2 str.), list rekomendacyjny oraz oświadczenie, że kandydat nie pobiera innych podobnych stypendiów przeznaczonych dla ukraińskich uczonych z terenów objętych wojną

Więcej informacji o "GEOP Fellowship for Ukrainian Scholars at Risk" >>

GEOP Fellowship for Ukrainian Scholars at Risk jest oferowany przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN we współpracy z Fundacją im. Róży Luksemburg, przy wsparciu prywatnych darczyńców z całego świata.

Logo Fundacji Róży Luksemburg

GEOP Fellowship for Ukrainian Scholars at Risk odbywa się w ramach Global Education Outreach Program.

Logo Global Outreach Program

Global Education Outreach Program jest możliwy dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropieslogo William K. Bowes Junior Foundationlogo SZIH