Nauka

Stephan Stach

Stephan Stach

Stephan Stach jest historykiem, pracował w Instytucie Historii Współczesnej Czeskiej Akademii Nauk. Jego aktualny projekt badawczy poświęcony jest analizie roli Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie w kształtowaniu pamięci Zagłady Żydów podczas zimnej wojny. Do kręgu jego zainteresowań należą stosunki polsko-żydowskie w XX w., mniejszości narodowe w Europie Wschodniej i dzieje dysydentów z Europy Środkowo-Wschodniej lat 70. i 80.

W 2015 r. uzyskał stopień doktora za pracę o koncepcjach i praktykach akulturacji mniejszości narodowych w Polsce międzywojennej. Współkierował projektem badawczym dotyczącym debat historycznych wśród środkowo-wschodnioeuropejskich dysydentów. Opublikował: Religion in the Mirror of Law. Eastern European Perspectives from the Early Modern Period to 1939 (2016) i The spirit of the time left its stamp on the work… Writing the History of the Shoah at the Jewish Historical Institute in Stalinist Poland, w tomie Remembrance and Solidarity. Studies in 20th Century European History (2016).  

 

Pobyt badawczy GEOP jest realizowany przez Muzeum POLIN we współpracy z Żydowskim Instytutem Historycznym w ramach Global Education Outreach Program. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Taube Philanthropies i William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropies logo William K. Bowes Junior Foundation logo SZIH