Swój-obcy-inny. Muzeum wobec stereotypów

Program antydyskryminacyjny realizowany w muzeum ma na celu budowanie postaw tolerancji i szacunku. Warsztaty, dyskusje, spotkania i wykłady dają szansę zapoznania się z szerokim kontekstem występowania przesądów, postaw antysemickich i ksenofobicznych. Tworzą przestrzeń do refleksji nad podziałem swój-obcy, mechanizmami powstawania stereotypów i uprzedzeń, występowania różnych form przemocy, w  tym przemocy symbolicznej.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”