Warsztaty

Swój-obcy-inny: jak mówić, żeby nie wykluczać

Trzy osoby podczas pracy grupowej na warsztatach.
fot. Marek Omelyash

W pierwszy poświąteczny weekend zapraszamy na warsztat antydyskryminacyjny z cyklu „Swój-obcy-inny: jak mówić, żeby nie wykluczać”. Będzie to okazja do przyjrzenia się językowi pod kątem słów i zwrotów, które kryją w sobie wykluczenie i dyskryminację.

Postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

  • Jak język kształtuje porządek społeczny i buduje nasze relacje z innymi?
  • Jak w różnego rodzaju publikacjach dostrzegać i uwrażliwiać się na problemy osób narażonych na marginalizację?
  • I wreszcie – czy sami, nieświadomie, używamy określeń stygmatyzujących  i utrwalających stereotypy?

Do udziału w warsztatach szczególnie zapraszamy studentów dziennikarstwa i osoby pracujące z nowymi mediami.

Warsztaty poprowadzi Dominika Cieślikowska – psycholożka i trenerka umiejętności międzykulturowych i antydyskryminacyjnych. Uczestniczy i współorganizuje krajowe i międzynarodowe przedsięwzięcia promujące politykę równościową, antydyskryminacyjną, dialog międzykulturowy i zarządzanie różnorodnością. Wykształcenie trenerskie zdobyła w Szkole Treningu Umiejętności Psychospołecznych, w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "INTRA" oraz na licznych kursach trenerskich (Open Sociaty Institute, Sieć Trenerska Gender Mainstreaming, Gender Index, Facilitators Development Events British Council). 

Współautorka publikacji zbiorowych, m.in: Edukacja Antydyskryminacyjna. Podręcznik trenerski, Identity and Women Roles in Kosovo. Social and Gender Unchanged Change, Problemy integracji osób odmiennych kulturowo/ Acculturation: Integration of culturally different person.

26-27 kwietnia, godz. 11-17. Wstęp wolny, obowiązują rezerwacje - tel. 22 47 10 301, [email protected].

Cykl działań „Wielokulturowa Warszawa” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - 

logotyp