Edukacja

SWÓJ-OBCY-INNY: RDZENNI MIESZKAŃCY, SŁOIKI, LEMINGI

Kilka osób pracuje w grupie podczas warsztatów antydyskryminacyjnych.
fot. Grzegorz Liwiński

SWÓJ-OBCY-INNY:  RDZENNI MIESZKAŃCY, SŁOIKI, LEMINGI  – warsztat antydyskryminacyjny

Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6

8 grudnia, godz. 11.00-17:00

Prowadzenie: David Sypniewski, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

W najbliższą niedzielę zapraszamy na warsztat antydyskryminacyjny, który jest ostatnim wydarzeniem z cyklu WIELOWARSZAWA: LOKALSI A SŁOIKI. Będzie to okazja do zastanowienia się nad źródłami i przejawami podziału na „słoiki” i „lokalsów”. Poprzez warsztat prowadzony metodami aktywnymi, przyjrzymy się swoim własnym stereotypom i uprzedzeniom, wytropimy mechanizmy dyskryminacji. Zyskamy też wiedzę o tym, z czego składa się nasza tożsamość. Do udziału zapraszamy młodzież i dorosłych, niezależnie od kompetencji i pochodzenia.

David Sypniewski – absolwent Kulturoznawstwa ze spec. Animacja Kultury (Warszawa), Komunikacji Międzykulturowej na INALCO (Paryż) i Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego pracowni Genderowej (Kraków). Pracuje z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym za pomocą teatru, muzyki, fotografii, multimediów. Prowadzi warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży i dorosłych. Współtwórca Stowarzyszenia Praktyków Kultury, członek Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Chodzi na szczudłach.

Cykl działań „Swój-obcy-inny” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Partnerem medialnym projektu jest portal Kontynent Warszawa

Kontynent Warszawa - logotyp

 

 

 

Patroni medialni