Warsztaty
14–15.06.2014, godz. 11–17

Jak mówić, żeby nie wykluczać?

Mężczyzna rozmawia ze starszą kobietą.
fot. Magdalena Starowieyska/Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na kolejny warsztat antydyskryminacyjny z cyklu „Swój-obcy-inny: jak mówić, żeby nie wykluczać”. Tym razem do udziału zapraszamy osoby w wieku 1525 lat oraz 55+. Warsztat będzie okazją do przyjrzenia się językowi pod kątem słów i zwrotów, które kryją w sobie wykluczenie i dyskryminację.

Postaramy się wspólnie znaleźć odpowiedź na następujące pytania:

  • Jak język kształtuje porządek społeczny i buduje nasze relacje z innymi?
  • Jak w różnego rodzaju publikacjach dostrzegać i uwrażliwiać się na problemy osób narażonych na marginalizację?
  • I wreszcie – czy sami, nieświadomie, używamy określeń stygmatyzujących  i utrwalających stereotypy?

Na zajęciach będziemy się przyglądać powyższym zagadnieniom przez pryzmat relacji międzypokoleniowych, dlatego zależy nam na uczestnictwie wymienionych wyżej dwóch grup wiekowych.

Warsztaty poprowadzi Elżbieta Kielak, psycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji kulturowych, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA. Od 2005 roku aktywnie szkoli oraz tworzy materiały szkoleniowe w zakresie kompetencji międzykulturowych, komunikacji międzykulturowej, adaptacji kulturowej i readaptacji oraz antydyskryminacji i edukacji globalnej.

Pracuje z młodzieżą, nauczycielami i nauczycielkami, osobami pracującymi w administracji publicznej oraz w międzynarodowych firmach, z pracownikami i pracownicami organizacji pozarządowych oraz studentami i studentkami.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązuje rezerwacja miejsc pod nr. tel. +48 22 47 10 301 lub mailem: [email protected].

Zgłaszając się na warsztat, należy podać imię, nazwisko zgłaszanych osób oraz ich wiek.

Zapraszamy również na kolejne wydarzenia:

 

Cykl działań „Swój-obcy-inny – muzeum wobec stereotypów” realizowany jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”.

Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”

Patroni medialni

Kontynent Warszawa - logotyp