Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe – najnowsze wydarzenia kulturalne i edukacyjne

Dwie kobiety siedzące na łące w piękny słoneczny dzień.
fot. Maciek Jazwiecki, Muzeum Historii Żydów Polskich

W ramach projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" (ŻDK) realizowanego z Funduszy EOG oraz budżetu krajowego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przygotowało różnorodną ofertę wydarzeń na tegoroczne wakacje. Składają się na nią działania towarzyszące wystawom czasowym, imprezy plenerowe, a także programy międzynarodowych seminariów muzealnych i szkoleń dla nauczycieli.

Łąka Leśmiana

"Łąka Leśmiana" to V edycja wydarzeń na terenie zielonej plenerowej instalacji przed Muzeum POLIN, zainspirowanej twórczością poety Bolesława Leśmiana. Od 26 czerwca do 10 sierpnia odbyło się na niej 31 wydarzeń: 26 w plenerze i 5 online, łącznie dla blisko 45 000 odbiorców.

Program "Łąki" nawiązuje do otwartej w Polin w styczniu 2021 r. galerii "Dziedzictwo" prezentującej spuściznę słynnych Żydów i Żydówek. Postaciom tym poświęciliśmy pokazy filmowe "Gwiazdy Pollywood", plenerowy przegląd filmów Billy’ego Wildera, cykl stand-upów "Bardzo ciekawe osoby" czy poetyckie spotkania dla dzieci i rodziców z cyklu "Lokomotywa".

Nie zabrakło wydarzeń rekreacyjnych: zajęć z jogi, ćwiczeń dla seniorów, praktyki uważności (również w kontekście tworzenia poezji) czy warsztatów ogrodniczych oraz ciepłych i spokojnych koncertów online.

Poznaj program "Łąki Leśmiana" >>

Wydarzenia towarzyszące wystawie "Taki pejzaż"

W ramach wydarzeń towarzyszących wystawie prac Wilhelma Sasnala "Taki pejzaż" będziemy mówić o mierzeniu się z ciemnymi kartami historii, trudnej pamięci oraz o stosunku do inności czy obcych. 

Program obejmuje m. in. zwiedzanie ekspozycji z autorytetami świata sztuki i kultury, przedstawicielami środowisk mniejszościowych i imigranckich oraz osób z niepełnosprawnościami, a także spacery miejskie. W planach mamy cykl debat, wykładów, pokazów filmowych, warsztaty rodzinne i zajęcia dla uczniów.

Od 17 czerwca – daty wernisażu "Takiego pejzażu" – do końca lipca 2021 r. odbyło się 11 towarzyszących wystawie wydarzeń na żywo oraz 4 spotkania online, łącznie dla 16 868 odbiorców.

Obejrzyj film z oprowadzania autorskiego Wilhelma Sasnala po wystawie >>
Sprawdź program wydarzeń towarzyszących >>

"Pełno Ich Nigdzie" – wystawa plenerowa     

Po prezentacji w Oslo i Zagrzebiu, wystawa plenerowa „Pełno ich nigdzie” przeniosła się do Lublina i Warszawy. W kolejnych miesiącach odwiedzi również Kraków, Łódź oraz Rzeszów. W każdym z miast towarzyszy jej bogaty program działań stworzony wspólnie z lokalnymi partnerami.

Ekspozycja „Pełno ich nigdzie” powstała w 2017 roku dzięki kooperacji Muzeum POLIN z Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami w Oslo. Za pomocą murali prezentuje wybrane tematy dotyczące historii polskich Żydów, relacji polsko-żydowskich i pamięci kultywowanej przez miejskich aktywistów i lokalne stowarzyszenia.

Zobacz film prezentujący ekspozycję i najciekawsze murale z różnych miejsc Polski >>

Wakacyjne kursy nad nauczycieli

Miesiące letnie to również oferta kursów online, które przygotowaliśmy dla nauczycielek, nauczycieli oraz edukatorek i edukatorów. Spotkania z nauczycielami poświęcone są historii i kulturze polskich Żydów oraz nowoczesnym metodom nauczania z wykorzystaniem sztuki współczesnej i historii mówionej.

W trzech kursach przeprowadzonych w lipcu wzięło udział 59 osób, a do uczestnictwa w zajęciach zaplanowanych do końca tego lata, zakwalifikowaliśmy kolejnych 50 nauczycieli.

Przeczytaj więcej o tematach i programie kursów

Edukacja muzealna – seminaria międzynarodowe

W czerwcu i lipcu zorganizowaliśmy kolejne międzynarodowe seminaria w ramach programu MEST - Museum Education Seminars and Training. Program MEST został zainicjowany przez Muzeum POLIN i Muzeum Żydowskie w Oslo w partnerstwie z Muzeum Żydowskim w Trondheim jako projekt rozwoju zawodowego edukatorów z muzeów żydowskich w Europie.

W ramach programu, wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Muzeów Żydowskich, organizowaliśmy działania online: interaktywne warsztaty i wykłady, wymianę najlepszych praktyk i działania integrujące. Od lutego do lipca 2021 r. w cyklu 6 seminariów i 2 szkoleń wzięło udział 160 osób.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl