Wystawy

Galeria "Dziedzictwo"

Galeria "Dziedzictwo" jest poświęcona kulturowemu dorobkowi polskich Żydów. Chcemy przypomnieć ludzi, których dokonania stały się dziedzictwem kolejnych pokoleń i nas dzisiaj. Chcemy pokazać ich niezwykłe biografie, w których odbicie znajduje wiele burzliwych wydarzeń historycznych. Jednocześnie chcemy też spojrzeć na sylwetki tych osób w świetle ich żydowsko-polskich korzeni.

Od końca XVIII wieku, wraz z postępującą emancypacją, coraz więcej Żydów wychodziło poza świat tradycji, uczestnicząc w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym swojego otoczenia. Niektóre dziedziny stawały się im szczególnie bliskie – mieli do nich łatwiejszy dostęp niż do innych, bądź wybierali je, kierując się wyniesionymi z żydowskiej kultury wartościami. Zdarzało się również, iż do dziedzin, którymi się zajmowali, wnosili nową, wywodzącą się z  żydowskiej tradycji perspektywę, niekiedy mającą też związek z ich polskimi korzeniami. Ich osiągnięcia, niektóre uznane na arenie międzynarodowej, inne znane lepiej w polskim bądź w żydowskim świecie – mają wartość uniwersalną.


Do pokazania w galerii "Dziedzictwo" wybraliśmy 26 postaci, reprezentujących różne obszary twórczości i działalności – sztukę, literaturę, muzykę, teatr i film, nauki ścisłe i humanistyczne, prawo, edukację, ekonomie, politykę. Ich dorobek jest ważny dla cywilizacji światowej, polskiej lub żydowskiej. Zestawione biografie bohaterów galerii ukazują szerokie spektrum dziedzin i obszarów życia, w których zaznaczyli swoją obecność polscy Żydzi oraz różnorodność życiowych losów i relacji z żydowskim światem. Wszyscy są polskimi Żydami w tym sensie, że urodzili się i na ogół wychowali w Polsce lub na ziemiach polskich. Jedni dorastali w rodzinach religijnych, inni – w zasymilowanych, niektórzy – zmienili wyznanie. Wielu z nich porzuciło świat tradycji lub wyjechało z Polski, jednak fakt wychowania w świecie polsko-żydowskich wartości nie pozostawał bez wpływu na ich życiowe wybory.

Ta konstelacja bohaterów tworzy zbiorowy portret polskich Żydów, w całej jego różnorodności, widziany poprzez życie i osiągnięcia jednostek, które są jednocześnie wyjątkowe i reprezentatywne. Ich losy rozgrywały się na styku wielu kultur, cechowało je otwarcie na świat. Mamy nadzieję, iż ich historie, osiągnięcia i reprezentowane przez nich wartości  staną się źródłem inspiracji także dla nas dzisiaj i dla przyszłych pokoleń.

Drzewo życia

drzewo życia - rzeźba Huberta CzerepokaRzeźba "Drzewo życia" została stworzona przez artystę Huberta Czerepoka w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Muzeum POLIN, w którym artyści zostali zaproszeni do stworzenia koncepcji dzieła sztuki dedykowanego kulturowemu dorobkowi polskich Żydów. Szukając metafory ujmującej dziedzictwo polskich Żydów w sensie zarazem uniwersalnym i żydowskim, zbiorowym i indywidualnym, artysta sięgnął do symboliki kabalistycznego Drzewa Życia, zbudowanego z sefir, czyli boskich mocy konstytuujących świat.

Wykonał on lśniącą, neonową konstrukcję nawiązującą do tego kabalistycznego symbolu, nadając jednocześnie dziesięciu sferycznym sefirom nowe znaczenie. W jego rzeźbie mają one symbolizować obszary, w których realizuje się myśl, twórczość i działalność człowieka – na przykład sztuki piękne, literaturę, kino i teatr, muzykę, naukę, politykę, ekonomię, prawo, edukację. Dziedziny te rozwijają się dzięki pojedynczym ludziom – ich pracy, pasji, konsekwencji w dążeniu do celu, otwartości i odwadze w pokonywaniu przeszkód, a zarazem – stanowią fundament naszej cywilizacji. W tym sensie, niczym "boskie moce" – przyczyniają się naprawy i "utrzymania" świata.

belka z logotypami partnerów galerii Dziedzictwo