Wystawy
Częstochowa, 6.10-2.11.2023

Wystawa "Pełno ich nigdzie" – najciekawsze murale o polskich Żydach

Podróżująca wystawa plenerowa "Pełno ich nigdzie. Przywracanie pamięci o polskich Żydach w przestrzeni miejskiej" znów wyruszyła w trasę. Za pomocą ponad 30 murali z różnych miejsc Polski opowiadamy o wybranych wątkach historii polskich Żydów.

  • Częstochowa, 6 października-2 listopada, plac dra Władysława Biegańskiego

Plenerowa wystawa "Pełno ich nigdzie" jest dostępna dla wszystkich. Za pomocą murali w nowatorski sposób prezentuje wybrane tematy z historii polskich Żydów, przybliża polsko-żydowskie relacje oraz formy przywracania pamięci o dawnych sąsiadach przez miejskich aktywistów i lokalne stowarzyszenia.

W kilkunastu sekcjach tematycznych odbiorcy dowiedzą się m.in. o wkładzie polskich Żydów w rodzimą kulturę i gospodarkę, życiu żydowskim w Polsce na przestrzeni wieków, a także polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Na wystawie poruszane są także trudne rozdziały w polsko-żydowskiej historii, m.in. Zagłada oraz zapoczątkowana przez władze komunistyczne kampania antysemicka w Marcu 1968 roku.

Ekspozycjom w poszczególnych miastach towarzyszyć będzie bogaty program działań edukacyjnych i kulturalnych, stworzony we współpracy z lokalnymi partnerami:

  • Muzeum w Gliwicach / Dom Pamięci Żydów Górnośląskich
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
  • Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
  • Muzeum Częstochowskie.

Odbiorcy będą mogli wziąć udział w m.in. spacerach miejskich, warsztatach rodzinnych i wykładach nawiązujących do regionalnej historii żydowskiej. Więcej informacji o programie towarzyszącym można znaleźć bezpośrednio na stronach internetowych partnerów.

Wystawa "Pełno ich nigdzie" powstała w 2017 roku we współpracy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie i Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami w Oslo. W 2019 roku była prezentowana podczas Festiwalu Tolerancji w Zagrzebiu. 

W latach 2021-2022 wystawę po raz pierwszy można było oglądać w jedenastu miastach Polski: Lublinie, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Białymstoku, Ełku, Olsztynie, Gdyni, Bydgoszczy oraz Toruniu.

Wystawa jest dostępna w języku polskim oraz angielskim.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

 

Partner wystawy

Logo HL-SENTERET The Norwegian Center for Holocaust and Minority Studies