Grupa młodzieży stoi przed ogromną, podświetloną makietą średniowiecznego Krakowa. W tle ściany wystawy "1000 lat historii Żydów polskich" Muzeum POLIN
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich
Muzeum

Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

"Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe". Projekt realizowany w latach 2020-2024.

"Chronić pamięć i kształtować przyszłość" – to misja edukacyjna Muzeum POLIN, a zarazem misja projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe". Spaja je wiara, że poznanie historii Żydów polskich wzmacnia świadomość historyczną Polaków, Żydów i Europejczyków, ponieważ jest ona częścią historii Polski, Europy i żydowskiej diaspory.

Nasze różnorodne programy edukacyjne docierają obecnie do młodzieży, edukatorów, specjalistów i szerokiej publiczności na całym świecie dzięki grantowi w wysokości 10 milionów euro udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

Grant ten jest przeznaczony na realizację projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" od marca 2020 roku do kwietnia 2024 roku, w partnerstwie z instytucjami norweskimi: Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami, Europejskim Centrum Wergelanda, Centrum Falstad oraz muzeami żydowskimi w Oslo i Trondheim, a także Żydowskim Instytutem Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Celem projektu jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa polskich Żydów poprzez programy edukacyjne i kulturalne, zgodnie z przekonaniem, że poznanie bogatej i dramatycznej historii polskich Żydów nie tylko pogłębia wiedzę, lecz także uczy szacunku do osób odmiennych wyznań i kultur, przeciwdziała ksenofobii, przygotowuje młodych ludzi do życia we współczesnym zróżnicowanym społeczeństwie.

Przez 50 miesięcy projektu, wraz z partnerami zrealizujemy blisko 5200 wydarzeń dla ponad miliona uczestników w Polsce i Norwegii.

Główne programy:

Projekt "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe w 2022 roku

 

Projekt "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" w 2021 roku


Projekt "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" w 2020 roku

 

Pierwsza edycja projektu "Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe" zrealizowana w latach 2013-2017 zdobyła prestiżową Nagrodę Unii Europejskiej dla Dziedzictwa Kulturowego "Europa Nostra 2017" i przyczyniła się do zdobycia przez Muzeum POLIN najważniejszych nagród muzealnych w Europie.

Więcej informacji >>

Zobacz podsumowanie programu >>

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

 

Partnerzy projektu

HL Senteret The European Wergeland Centre   Falstad Center

Jodisk Museum Oslo  Jodisk Museum Trondheim  Żydowski Instytut Historyczny