Grafika ilustracyjna
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zbiory

Zbiory Muzeum Historii Żydów Polskich służą przybliżaniu przeszłości i wskazują drogi ku przyszłości.

U podstaw działalności muzeum leży gest gromadzenia, który nie jest jedynie działaniem statycznym i nie polega wyłącznie na przechowywaniu w magazynach zgromadzonych zabytków w celu ich ochrony. To właśnie umożliwienie kontaktu z zabytkami nadaje sens ich gromadzeniu. Tym samym kolekcja muzealna nie jest tworem zamkniętym, odseparowanym od publiczności, dostępnym jedynie dla wąskiego grona specjalistów. By spełniać swą kulturotwórczą rolę, chcemy pokazywać nasze zbiory w ramach wystawy głównej i wystaw czasowych. Chcemy, aby były one twórczo wykorzystywane w edukacji i działalności kulturalnej muzeum jako narzędzia do kształtowania indywidualnych opinii.

Muzeum Historii Żydów Polskich posiada bogaty i zróżnicowany zbiór ponad trzech tysięcy muzealiów związanych z dziedzictwem żydowskim. Nasza kolekcja składa się z obiektów o unikalnej wartości artystycznej i historycznej – wśród nich dzieła sztuki, od osiemnastowiecznych grafik autorstwa Jana Piotra Norblina do prac współczesnych artystów, m.in. Ewy Kuryluk, Ryszarda Horowitza, Tadeusza Rolke, Macieja Lachura; obiekty rzemiosła artystycznego, przede wszystkim te, świadczące o kulturze i religii żydowskiej: lampki chanukowe, atary (ozdoby tałesów), parochet, czyli zasłona na aron ha-kodesz w synagodze, czy kubki dwuuche służące do rytualnego obmywania rąk. Najliczniej reprezentowane są pamiątki historyczne (memorabilia), obejmujące fotografie, pocztówki, druki, ulotki, dokumenty osobiste i historyczne, płyty gramofonowe oraz przedmioty użytkowe, za którymi często kryją się niezwykłe, wzruszające historie darczyńców.

Naszą kolekcję budujemy od 2006 roku, pozyskując obiekty drogą zakupu, ale przede wszystkim w ramach Programów Zbierania Pamiątek w Polsce i w Izraelu. Zgromadzone dzięki obu programom przedmioty to różnorodne obiekty związane z historią rodzin lub osób je przekazujących. Podczas kontaktu z darczyńcami zawsze staramy się nagrywać wywiady oraz relacje towarzyszące darowiźnie. Wiele pamiątek trafia także do Muzeum jako depozyt. Naszym zadaniem jest zapewnienie im prawidłowych i bezpiecznych warunków przechowywania, ich inwentaryzacja, konserwacja, digitalizacja oraz opracowanie naukowe, aby służyły obecnym i przyszłym pokoleniom.