Wystawy

"Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna" – katalog wystawy

Katalog wystawy "Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna" leży na talerzu. Wokół kolorowe miseczki z daniami kuchni żydowskiej i kilka żonkili.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

Kultura kulinarna – jedzenie i sposób jego przyrządzania – jest do dziś bardzo istotnym elementem tożsamości żydowskiej: umacnia poczucie przynależności do wspólnoty, jednocześnie też stanowi o odrębności Żydów. Kuchnia żydowska, kształtowana na przestrzeni tysiącleci w różnych lokalizacjach geograficznych, jest bardzo różnorodna.

Publikacja, która towarzyszy wystawie "Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna", jest więc zarówno opowieścią o żydowskim jedzeniu, jak i o żydowskiej religii, kulturze i historii.

W książce zamieszczonych zostało też 14 przepisów na najbardziej znane dania aszkenazyjskie i sefardyjskie.