Nauka

Obcy w domu. Wokół Marca '68 - katalog z wystawy

Książka "Obcy w domu. Wokół Marca '68", która towarzyszy wystawie pod tym samym tytułem, rozwija i poszerza pomieszczone tam wątki. Obok wywiadów ze świadkami historii czytelnicy znajdą tu eseje wybitnych specjalistów z dziedziny historii, kulturoznawstwa, historii sztuki czy antropologii.

Poruszone są w niej takie zagadnienia jak polityczny kontekst wydarzeń marcowych, pamięć o Marcu ’68 roku, sytuacja polskich Żydów w krajach emigracji i jej wpływ na kształtowanie się tożsamości, Marzec ’68 w sztuce. Publikację rozpoczyna tekst kuratorek wystawy „Obcy w domu”, który wprowadza widzów w krąg zagadnień istotnych z punktu widzenia narracji wystawy, rozbudowując ją o dodatkowe konteksty interpretacyjne.

Tekstom towarzyszą zdjęcia obiektów i materiałów ikonograficznych lub filmowych przedstawionych na wystawie lub z nią związanych oraz sześć kalek z kopiami rękopisu książki Michała Głowińskiego Marcowe gadanie. Namysł nad mechanizmami językowymi, które pozwalają uruchamiać nienawiść stanowi jedno z kluczowych zagadnień wystawy i książki „Obcy w domu. Wokół Marca ‘68”.

  • Obcy w domu. Wokół Marca ‘68 - katalog z wystawy
  • Koncepcja merytoryczna i redakcja: Justyna Koszarska-Szulc, Natalia Romik
  • Liczba stron: 320
  • Wydawca: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 2017