Zbiory

Upowszechnianie zbiorów

W naszej codziennej pracy dążymy do tego, aby zbiory Muzeum POLIN były dostępne dla jak najszerszej grupy odbiorców, dlatego też zależy nam na obecności naszej kolekcji w Internecie. Zbiory udostępniamy w portalach wiedzy, na wirtualnych wystawach oraz w serwisach tematycznych. Obecnie pracujemy również nad nowym portalem internetowym, który w sposób usystematyzowany zaprezentuje kolekcję Muzeum POLIN.

Gdzie znajdziesz nasze zbiory?

  • Chcesz poznać bliżej naszą kolekcję muzealiów i archiwaliów? Zajrzyj na portal wmuzeach.pl!

  • Interesują Cię historie miast w Europie Środkowej i Wschodniej oraz losy ich żydowskiej społeczności? Szukasz informacji o swoim mieście i jego zabytkach? Poszukujesz biogramów znanych i mniej znanych postaci żydowskiej społeczności? Sprawdź nasz portal wiedzy Wirtualny Sztetl!

  • Jesteś ciekawy innych ludzi i ich opowieści? Fascynujesz się historią społeczną? Zarówno całe relacje, jak i fragmenty wywiadów z naszej kolekcji historii mówionej znajdziesz na naszym kanale YouTube!

  • Jeśli chcesz przejrzeć naszą kolekcję wywiadów i poznać jej różnorodne aspekty, sprawdź zakładkę ze streszczeniami pisemnymi naszych wywiadów Historia mówiona.

  • Szukasz rzetelnej wiedzy na temat postaw Polaków wobec Zagłady i stosunków polsko-żydowskich podczas okupacji niemieckiej (1939–1945)? Poszukujesz informacji o polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata? Chciałbyś poznać ich historie oraz losy ukrywających się Żydów? Sprawdź nasz portal wiedzy Polscy Sprawiedliwi.

  • Ciekawi Cię, jak wyglądała Warszawa w oczach jej żydowskich mieszkańców? Chcesz poznać bliżej historie stolicy? Zajrzyj na nasz portal Warsze!

Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszej kolekcji i platform wiedzy – pasjonatów, działaczy lokalnych, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, przewodników, badaczy. Ekspertów i osoby początkujące, które dopiero zaczynają interesować się tematem historii i kultury Żydów polskich. Osoby w każdym wieku.

Dowiedz się więcej o naszych portalach!

Wirtualny Sztetl

Wirtualny Sztetl to portal internetowy dokumentujący historię społeczności żydowskich w Europie Środkowej i Wschodniej, który odwiedza rocznie milion użytkowników z całego świata. Działa od 2009 roku, prowadzony jest w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hebrajskiej i niemieckiej.

Na stronie gromadzimy informacje na temat przeszło 1900 miast i miasteczek zlokalizowanych w historycznych granicach Rzeczypospolitej i dawnej rosyjskiej "strefie osiedlenia", czyli na terytoriach obecnej Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Rosji. Przybliżamy historię danej społeczności żydowskiej od momentu pierwszego osadnictwa po Zagładę, a w przypadku dużych miast – po czasy nam współczesne. Poza historiami społeczności żydowskiej prezentujemy bogatą ikonografię (ponad 30 000 obiektów), hasła i eseje biograficzne (ponad 3200), ponad 1700 haseł słownikowych oraz opracowania encyklopedyczne z zakresu życia społecznego Żydów: religii, tradycji, edukacji, gospodarki, kultury.

Na portalu udostępniamy również opracowania i dane na temat cmentarzy żydowskich, opracowania wywiadów historii mówionej, bazę genealogiczną. Sukcesywnie publikujemy bogate w statystyki bazy danych oraz nową dokumentację fotograficzną zabytków żydowskich (synagogi, cmentarze) i miejsc pamięci.

Przed II wojną światową skupiska oznaczonych mezuzami domów, sklepów, szkół i synagog przez pracowity tydzień rozbrzmiewały gwarem jidysz, który w piątek wieczorem cichł, gdy zaludniająca je społeczność rozpoczynała świętowanie szabatu. Prowadząc Wirtualny Sztetl, chcemy oddać hołd tysiącom żydowskich miasteczek na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej.

Polscy Sprawiedliwi

Polscy Sprawiedliwi – to portal internetowy dokumentujący historie Polek i Polaków, którzy bezinteresownie udzielali pomocy Żydom podczas okupacji niemieckiej (1939–1945). Upamiętniamy przede wszystkim osoby uhonorowane przez Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata oraz ukrywających się z ich pomocą Żydów – często bezimienne ofiary Zagłady. Historie pomocy prezentujemy na tle społeczno-politycznego kontekstu okupacji niemieckiej w Polsce, uwzględniając złożoność i zróżnicowanie postaw polskiego społeczeństwa wobec Zagłady. Portal powstał w 2007 roku pod patronatem Prezydenta RP, prowadzony jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

Fundamentem portalu jest kolekcja historii pomocy, obejmująca obecnie ponad 1000 opracowań historiograficznych, które uzupełnione są o archiwalne fotografie i dokumenty (przeszło 10 000 obiektów), a także fragmenty wywiadów biograficznych ze zbiorów Muzeum POLIN. Kolekcję można przeglądać według alfabetycznej listy nazwisk, katalogu tematów i słów kluczowych czy za pomocą mapy. Uzupełnieniem historii pomocy są opracowania monograficzne i zakładki tematyczne, które przybliżają kontekst okupacji niemieckiej w Polsce, w tym wybrane zagadnienia historii Zagłady – szczególnie doświadczenie ukrywania się Żydów po tzw. aryjskiej stronie. 

Żydowska Warszawa

Żydowska Warszawa to multimedialny przewodnik online, pokazujący polską stolicę przez pryzmat historii jej żydowskich mieszkańców.

Można ją odkrywać na wiele sposobów – podążyć tropem bohaterów komiksów, przespacerować się po mieście z Januszem Korczakiem lub pozwolić, by przedstawiona w formie bloga wędrówka po współczesnej Warszawie zmieniła się w prawdziwą podróż w czasie.

Platforma składa się z trzech głównych części, z których mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
Uczniom klas 7-8 szkół podstawowych szczególnie polecamy dział "Śladami Janusza Korczaka", gdzie jesteśmy prowadzeni przez miasto dwiema trasami żydowskiego pedagoga i lekarza.

Licealistów zachęcamy do zapoznania się z multimedialnym komiksem "Historie i kreski", który przedstawia losy dziewięciu bohaterów w autorskiej interpretacji Moniki Powalisz i Jacka Michalskiego. Dla nauczycieli przygotowaliśmy propozycje scenariuszy zajęć lekcyjnych na kanwie komiksowych opowieści.

Dorosłym odbiorcom polecamy część "Przeszłość i teraźniejszość". Dzięki niej, wędrując od Wisły poprzez Tłomackie, Nalewki, Grzybów, Senatorską i plac Teatralny, aż po Pragę, mogą zgłębiać historię żydowskiej Warszawy od momentu osiedlenia się w mieście Żydów. Poznają również losy warszawskich Żydów podczas drugiej wojny światowej.

Z kolei powojenną i całkiem współczesną historię odkrywamy z perspektywy dwunastu przewodników – w rozdziale "Nasza Warsze". Historia zyskuje tu wymiar osobisty, a w rolę przewodników oprócz Józefa Hena, Eleonory Bergman, Seweryna Blumsztajna wraz z Bożeną Werbart wcielają się także przedstawiciele młodego pokolenia, tacy jak Daniel Słomka czy Joanna Baczko.

Projekt wmuzeach.pl

Wybrane obiekty Muzeum POLIN, opracowane i zdigitalizowane, można przeglądać za pośrednictwem strony internetowej www.wmuzeach.pl. Na portalu prezentujemy tematyczne narracje złożone z różnorodnych obiektów z kolekcji.

Dla miłośników sztuki polecamy opowieść o artystach, takich jak Teodor Bok czy Marek Szwarc.
Zainteresowani historiami rodzinnymi Żydów polskich mogą sięgnąć do opowieści o rodzinie Kramsztyków, Najderów i Reszów lub Zajczyków i Hochsingerów.

Dla edukatorów przygotowaliśmy kilkanaście bogato ilustrowanych i opisanych ścieżek edukacyjnych.

Strona ta, uruchomiona w 2022 roku, obejmuje zasoby cyfrowe pięciu muzeów prowadzonych lub współprowadzonych przez Ministra KiDN: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (lidera projektu), Muzeum POLIN, Muzeum Lubelskiego w Lublinie, Muzeum Narodowego w Szczecinie i Muzeum – Zamku w Łańcucie. Projekt został dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego. Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury).