Muzeum
2022

Nagroda POLIN 2022

Laureatką konkursu Nagroda POLIN 2022 została Katarzyna Łaziuk, która działa na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego. Wyróżnienie odebrali Stowarzyszenie Sądecki Sztetl i Zespół Szkół w Krzepicach, a Nagrodę Specjalną otrzymała Fundacja Brama Cukermana.

Kapituła konkursu doceniła Katarzynę Łaziuk za organizację dni pamięci, wyjazdów edukacyjnych, pobytów młodzieży izraelskiej w szkole, w której do niedawna pracowała, organizację międzynarodowych projektów i pielęgnowanie kontaktów z potomkami mińskich Żydów. Jej społeczne aktywności obejmują m.in. edukację młodzieży, dorosłych i nauczycieli, animację życia lokalnego i utrwalanie materialnego dziedzictwa żydowskiego. Zwyciężczyni konkursu otrzyma 25 000 złotych.

Wyróżnieni

Sądecki Sztetl od 11 lat propaguje ideę dialogu polsko-żydowskiego i pamięci o ofiarach Holokaustu wśród mieszkańców Nowego Sącza oraz na Sądecczyźnie. Jest jedyną tego typu organizacją w regionie działającą na dużą skalę na rzecz budowy relacji polsko-żydowskich, upamiętnienia miejsc związanych z ludnością żydowską i rocznic oraz popularyzowania wiedzy o historii sądeckich Żydów. 

Zespół Szkół w Krzepicach w 2008 roku zainicjował projekt "Krzepice – dwie kultury-wspólna pamięć", w ramach którego zaadoptował pochodzący z XVIII wieku cmentarz żydowski mieszczący się przy ulicy Nadrzecznej. Od tamtej pory młodzież pod opieką Jolanty Drab, nauczycielki języka polskiego, oraz innych pracowników szkoły corocznie wykonuje prace porządkowe.

Każdy z wyróżnionych otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 000 złotych.

Laureat Nagrody Specjalnej

W trakcie finału konkursu dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński przyznał Nagrodę Specjalną Fundacji Brama Cukermana, która od wielu aktywnie działa na rzecz przywracania i ochrony pamięci Żydów polskich w Zagłębiu Dąbrowskim (Będzin i okolice) oraz Żydów Górnośląskich (Gliwice i okolice), prowadząc m.in. szeroko pojętą działalność edukacyjną, wydawniczą i związaną z zachowaniem dziedzictwa materialnego i niematerialnego polskich Żydów.

– Finał konkursu Nagroda POLIN to jeden z najważniejszych dni w naszym kalendarzu, prawdziwe święto Muzeum POLIN. Nie chodzi tylko o coraz większe zainteresowanie konkursem i nagrodami, co z satysfakcją odnotowuję. To przede wszystkim dowód na to, że są wśród nas wspaniali ludzie, którzy nadzwyczaj konsekwentnie i z ogromnym zaangażowaniem oraz poświęceniem realizują misję, która expressis verbis wyrażona jest w statucie Muzeum POLIN – powiedział podczas ceremonii Zygmunt Stępiński, dyrektor Muzeum POLIN.

W gronie tegorocznych finalistów konkursu znaleźli się również: Izabela Sekulska, Magdalena Smoczyńska i Michał Szaflarski. Finaliści otrzymają nagrody finansowe w wysokości 6 000 złotych.