Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2022: Katarzyna Łaziuk

Katarzyna Łaziuk na tle kłosów zboża i macew.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Katarzyna Łaziuk działa na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego. Jej społeczne aktywności obejmują edukację młodzieży, dorosłych i nauczycieli, animację życia lokalnego i utrwalanie materialnego dziedzictwa żydowskiego. Pielęgnuje kontakty z potomkami mińskich Żydów i przywraca ich lokalnej społeczności. Zbudowała wokół siebie grupę ludzi działających na rzecz pamięci o lokalnej historii.

Jej działania wiążą się z organizacją dni pamięci, wyjazdów edukacyjnych, pobytów młodzieży izraelskiej w szkole, w której do niedawna pracowała. Sama bierze udział, ale i inspiruje innych do udziału w ogólnopolskich akcjach społecznych takich jak np. Żonkile. Włącza się w organizację międzynarodowych projektów.

Katarzyna Łaziuk jest również organizatorką seminariów dla nauczycieli, autorką programu wychowawczego opartego o idee antydyskryminacyjne, scenariuszy zajęć i materiałów edukacyjnych. Od 2015 roku w Mińsku Mazowieckim organizuje Dni Kultury Żydowskiej oraz upamiętnienia rocznic likwidacji getta mińskiego, w ramach których odbywają się obchody na cmentarzu żydowskim, koncerty, spacery historyczne, spektakle teatralne, spotkania z potomkami.

W roku 80. rocznicy likwidacji getta organizowała dwudniowe obchody z udziałem potomków mińskich Żydów z kilku krajów Europy. Wydarzenie obejmowało m.in. fotograficzne wystawy plenerowe, koncert, spacer historyczny i performatywne czytanie wspomnień Żydów mińskich z pokazem fotografii.

Zawsze podkreśla, że wszelkie działania na rzecz pamięci o Żydach mińskich realizowane są dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu społeczników mińskich.