Muzeum

Nominowani do Nagrody POLIN 2022: Zespół Szkół w Krzepicach

Zespół Szkół w Krzepicach w 2008 roku zainicjował projekt "Krzepice – dwie kultury-wspólna pamięć", w ramach którego zaadoptował pochodzący z XVIII wieku cmentarz żydowski mieszczący się przy ulicy Nadrzecznej. Od tamtej pory młodzież pod opieką Jolanty Drab, nauczycielki języka polskiego, oraz innych pracowników szkoły, corocznie wykonuje prace porządkowe.

Jolanta Drab wraz z innymi nauczycielami od lat inicjuje projekty edukacyjne dotyczące polsko-żydowskiej historii i żydowskich mieszkańców Krzepic, angażując przy tym władze lokalne i społeczność miasteczka. W ich ramach prowadzone są badania poszukiwawcze i inwentaryzacyjne, spacery historyczne, apele i upamiętnienia rocznic. Młodzież angażowana jest także do udziału w warsztatach historycznych i antydyskryminacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

W czerwcu 2022 roku uczniowie Zespołu Szkół w Krzepicach działali na cmentarzu z wolontariuszami z amerykańskiej The Matzevah Foundation, z którą pracują już od 8 lat. Współpracowali również ze studentami z wydziału archeologicznego Staffordshire University, którzy badali teren, poszukując zbiorowej mogiły. Prawdopodobnie pochowano w niej ok. 50 żydowskich mężczyzn zamordowanych w czasie II wojny światowej.

Cmentarz żydowski w Krzepicach to jedno z największych skupisk żeliwnych macew w Europie. Znajduje się na nim ok. 400 wyjątkowych żeliwnych nagrobków, które były odlewane w niedalekiej Kuźni Starej i są wyraźnym świadectwem świetności gminy żydowskiej w ówczesnych czasach.