Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Oblicza różnorodności

Grupa dzieci i młodzieży siedzi na drewnianej podłodze wokół uśmiechniętego mężczyzny. Mężczyzna trzyma w rękach gitarę i śpiewa dla zgromadzonych
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Budowanie platformy dialogu o kulturze i historii żydowskiej, otwartej dla szerokiej publiczności, szczególnie mieszkańców Warszawy, ale też wszystkich pragnących lepiej poznać kulturę żydowską to główne cele działań prowadzonych pod hasłem „Oblicza różnorodności”. 

Na bogaty program kulturalno-edukacyjny składają się m.in. wykłady, dyskusje, spotkania, warsztaty, animacje, spacery i oprowadzania, projekcje, spektakle, wystawy czy działania artystyczne dotyczące m.in. historii żydowskiej społeczności Warszawy i jej wielokulturowości, podstawowych pojęć judaizmu, literatury i sztuki żydowskiej. Udział w nich jest nie tylko szansą do zdobycia wiedzy o różnorodności kulturowej, etnicznej, religijnej i społecznej, ale również okazją do tworzenia platformy dialogu międzykulturowego i przestrzeń do refleksji nad uprzedzeniami i stereotypami. Wiele spośród działań zostanie przeprowadzona we współpracy z przedstawicielami różnych mniejszości, środowisk twórczych, grup marginalizowanych oraz przy zaangażowaniu członków lokalnej społeczności. 

Wydarzenia programowe będą uzupełnione o długofalowe działania edukacyjne przygotowane z myślą o określonych grupach odbiorców – przede wszystkim mieszkańcach Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających na Muranowie, nastolatkach, studentach, osobach regularnie korzystających z oferty kulturalnej, zdobywcach wiedzy oraz rodzinach z dziećmi.

Masowe imprezy, takie jak wystawy, „Noc Muzeów”, „Dnia Dziecka”, sąsiedzkie pikniki czy wydarzenia artystyczne w plenerze z pewnością wzbogacą ofertę kulturalną miasta oraz potwierdzą ważne miejsce Muzeum POLIN na mapie kulturalnej Warszawy. Łącznie zaplanowano 670 wydarzeń dla ponad 126 000 uczestników.
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl