Spotkanie
16.12.2021 - online

Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo. Rafał Lemkin

Rafał Lemkin. Stara fotografia przedstawia mężczyznę w garniturze.
Rafał Lemkin. Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

W czwartek, 16 grudnia odbędzie się spotkanie w ramach cyklu "Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo". Tym razem będzie ono poświęcone Rafałowi Lemkinowi, prawnikowi i twórcy pojęcia ludobójstwo (genocide). Był niestrudzonym promotorem wprowadzenia go do międzynarodowego prawa karnego.

Rafał Lemkin przyczynił się do uchwalenia w 1948 r. konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Dziś zakaz ludobójstwa uważany jest za powszechnie obowiązującą normę prawa międzynarodowego.

W dyskusji wezmą udział:

Małgorzata Wosińska – antropolog ludobójstwa, psychotraumatolog. Obecnie wykładowczyni międzynarodowego programu akademickiego: NOHA. Master Programme in Humanitarian Action na Wydziale Prawa i Administracji Publicznej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2018-2020 Pełnomocniczka Dyrektora ds. Współpracy Międzynarodowej w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma.

Zajmuje się antropologią konfliktu i traumy, podejściem postkolonialnym i dekolonialnym w studiach nad Zagładą Żydów, problematyką prewencji zbrodni masowych i współczesnym wystawiennictwem muzealnym (w kontekście reprezentacji doświadczeń granicznych). Jej rozprawa doktorska poświęcona jest tematowi tożsamości ocalałych z ludobójstwa w Rwandzie (w ujęciu komparatystycznym wobec doświadczenia Shoah).

W latach 2009-2015 pracownik terenowy instytucji prewencyjnych (m.in CNLG, Saureyah, UN) w Afryce Środkowo-Wschodniej (Rwanda, Burundii, Uganda, Demokratyczna Republika Konga). Na terenie Europy: stała konsultantka instytucji (w tym: miejsc pamięci) takich jak: ENRS. European Network Remembrance and Solidarity, Muzeum Auschwitz, Muzeum Stutthof, HETI. Holocaust Education Trust Ireland. Publikowała m.in. w Routledge, New Academic Press, Memorii, Universitas, Zagłada Żydów. Studia i Materiały.

Najnowsze teksty (w druku): "Upamiętnianie szczątków ludzkich jako strategia emancypacyjna. Ludobójstwo w Rwandzie a Holokaust", w: "Ekshumacje polityczne – teoria i praktyka. Antologia tekstów" (red. Ewa Domańska), wyd. słowo/obraz terytoria; "Antropologia ludobójstwa jako praktyka prewencji", w: "RAT. Humanistyka Prewencyjna" (red. projekt wspólny) wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Lech M. Nijakowski – dr hab., profesor uczelni na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP od 2001 roku. Członek Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2019-2022. Członek redakcji "Przeglądu Humanistycznego", "Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa" oraz "Zdania". Ostatnio opublikował m.in.: "Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej" (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2013), "Świat po apokalipsie. Społeczeństwo w świetle postapokaliptycznych tekstów kultury popularnej" (Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018) oraz "Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności. Popularne wprowadzenie" (Wydawnictwo Iskry, 2018).

Spotkanie poprowadzi:

Maciej Zakrocki – absolwent Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie i Wydziału Dziennikarstwa UW. Związany z TVP od początku swojej pracy w zawodzie dziennikarza. Początkowo pracował w Telewizji Edukacyjnej, współtworząc między innymi popularny cykl "Sensacje XX wieku".

Z historią, jako źródłem zawodowej inspiracji nie rozstaje się do dzisiaj. Od prawie ćwierć wieku zajmuje się problematyką europejską, śledził z bliska proces akcesji Polski do UE, co opisał w książce "Przepustka do Europy". Przez 9 lat, dwa razy w miesiącu przygotowywał dla TVP INFO z Parlamentu Europejskiego program z cyklu "Debata po europejsku".

Drugą pasją Macieja Zakrockiego jest dialog społeczny, czego zawodowym wyrazem był autorski cykl na tej samej antenie pt. "Debata Trójstronna" realizowany przez blisko 8 lat. Publikował w tygodniku "POLITYKA", "FORUM", "Newsweek Historia". Z radiem TOK FM jest związany od lipca 2014 roku.

 

Cykl dyskusji "Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo" finansowany jest ze środków Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.

Wydarzenie towarzyszy programowi poświęconemu galerii "Dziedzictwo".