Spotkanie
22.10.2021 - online

Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo. Helena Deutsch

Październikowe spotkanie w ramach cyklu "Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo" poświęcone będzie Helenie Deutsch – pochodzącej z rodziny zasymilowanych galicyjskich Żydów, psychoanalityczce, uczennicy Zygmunta Freuda, badaczce psychologii kobiet. Podczas dyskusji postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące zarówno jej kariery naukowej, jak i życia prywatnego. 

W dyskusji wezmą udział:

Lena Magnone, doktor habilitowana, literaturoznawczyni i socjolożka. W latach 2007-2020  pracowała na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jako stypendystka Programu Fulbrighta spędziła rok na Uniwersytecie Nowojorskim. Aktualnie profesorka wizytująca (Humboldt fellow) na Uniwersytecie w Oldenburgu. Laureatka stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nagrody naukowej Fundacji Tygodnika „Polityka”. Autorka dwóch monografii: Maria Konopnicka. Lustra i symptomy (słowo/obraz terytoria 2011) oraz Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową (Universitas 2016). Wydała dwutomową antologię Psychoanaliza w Polsce (Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016), była również odpowiedzialna za edycję listów Hermana Liebermana do Heleny Deutsch, które ukazały się na łamach „Przeglądu Humanistycznego” (2015). Wykłady z psychoanalizy prowadzi na podyplomowych studiach Gender Studies oraz Studiach Polsko-Żydowskich w Instytucie Badań Literackich PAN.

Paweł Dybel, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, DAAD, DFG, The Mellon Foundation i innych. Wykłady i seminaria na uniwersytetach w Bremie, Berlinie, Londynie i Buffalo. Członek międzynarodowej Rady Naukowej Sigmund Freud Institut we Frankfurcie and Menem. 

Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Jana Długosza. 
Główne pola badawcze:  hermeneutyka, fenomenologia, antropologia filozoficzna, poststrukturalizm, teoria psychoanalizy, teoria literatury. 

Publikacje (wybór):  Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce H.G.Gadamera (Kraków 2004); Okruchy psychoanalizy (Kraków 2007), Dylematy demokracji (Kraków 2015); Psychoanalytische Brocken. Philosophische Essays (Würzburg 1916); Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza (Kraków 2017); Ziemscy, słowni cieleśni. O polskich poetach współczesnych (Mikołów 2019); Psychoanalysis – the Promised Land? (London, N.Y, Frankfurt am Main 2018); Nieświadome na scenie. Witkacy i psychoanaliza (Kraków 2020); Rozum i nieświadome. Filozoficzne eseje o psychoanalizie (Kraków 2020).

Spotkanie poprowadzi:

Kazimiera Szczuka, krytyczka i historyczka literatury, nauczycielka. Uczennica profesor Marii Janion. Członkini Zespołu  Archiwum IBL PAN a także zarządu Polskiego Towarzystwa Genderowego. Uczy na podyplomowych Gender Studies IBL PAN, Studiach Polsko-Żydowskich IBL PAN i w liceum ogólnokształcącym w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii Warszawie. Autorka książek, m.in. zbioru esejów o literaturze „Kopciuszek, Frankenstein i Inne. Feminizm wobec mitu”, „Milczenie  owieczek. Rzecz o aborcji” i wywiadu rzeki z prof. Marią Janion „Transe, traumy i transgresje”. Współautorka i współredaktorka prac zbiorowych, ostatnio tomu „…Głuchy drwiący śmiech pokoleń? Współczesna  szkoła wobec faszyzmu” inicjującego serię wydawniczą „Szkoła-idee-praktyka”. Mieszka w Warszawie.

 

Wydarzenie towarzyszy programowi dedykowanemu galerii "Dziedzictwo".

Cykl dyskusji "Pragmatycy i wizjonerzy – polscy Żydzi i ich dziedzictwo" finansowany jest ze środków Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.