Spacer
21.05.2022 - online

Od cadyka do cadyka – spacer w języku ukraińskim

fot. Muzeum Historii Żydów / M. Jaźwiecki

Zapraszamy do obejrzenia autorskiego oprowadzania w języku ukraińskim po wystawie stałej prezentującej 1000 lat historii Żydów polskich. Poprowadziła je Alla Marchenko.

  • 21 maja (sobota), godz. 10.00

Spacer "Od cadyka do cadyka" jest zaproszeniem do rozmowy o chasydyzmie i chasydach zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Postaramy się przybliżyć kontekst obecnych pielgrzymek chasydzkich. Na szlaku naszej symbolicznej podróży omówimy najciekawsze postaci ruchu chasydzkiego oraz poznamy niezwykłe miejsca kultu religijnego – od Międzyboża do Bobowej. W trakcie oprowadzania skupimy się także na najważniejszych ideach ruchu i dylematach życia chasydzkiego w różnych czasach.

Alla Marchenko – urodzona w 1982 roku w Humaniu w Ukrainie. Jest socjolożką, badaczką i wykładowcą. Do 2017 roku pracowała na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki, gdzie wcześniej uzyskała stopień magistra i doktora. Jest doktorantką Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Swój doktorat skupia głównie wokół tematu kulturowej pamięci lokalnej w miasteczkach Polski i Ukrainy, gdzie odbywają się pielgrzymki chasydzkie, a zwłaszcza w Bełzie, Bobowej, Leżajsku i Humaniu. Uczestniczka różnych projektów międzynarodowych, głownie badawczych i edukacyjnych. Mieszka w Polsce od 2017 roku.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl