Nauka
Nabór zamknięty

What’s New, What’s Next? – konferencja online. Nabór propozycji paneli i sesji posterowych na konferencję został zamknięty

What's new, what's next" - grafika konferencji - na granatowym tle biały napis
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Do 30 kwietnia 2021 zapraszamy naukowców zajmujących się studiami żydowskimi do zgłaszania propozycji paneli z referatami oraz doktorantów do aplikowania o uczestnictwo w sesji posterowej w ramach interdyscyplinarnej konferencji naukowej prowadzonej online: "What's New, What's Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies".

• Termin konferencji online: 3-7 października 2021

Celem konferencji jest dyskusja nad nowymi kierunkami w interdyscyplinarnych badaniach skupionych na tematyce Żydów z Europy Wschodniej i Środkowej.

Centralnym punktem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest multimedialna wystawa narracyjna, czerpiąca z najlepszych i najnowszych badań naukowych.  Jej powstanie to wynik współpracy badaczy z Polski, Izraela i Ameryki Północnej, którzy pod przewodnictwem prof. Barbary Kirshenblett-Gimblett stworzyli otwartą narrację historyczną, rozpoczynającą się w X wieku i rozwijającą opowieść aż do współczesności.

Wystawa dotyka wielu zagadnień metodologicznych i teoretycznych, które są kluczowe dla studiów żydowskich. Stanowi ona inspirację dla konferencji "What's New, What's Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies".

Podczas konferencji będziemy poszukiwać odpowiedzi m.in. następujące pytania: Co kryje się pod określeniem “studia żydowskie”? W jakim kierunku powinny się rozwijać? Jakimi paradygmatami się kierować? Które teoretyczne i metodologiczne dokonania współczesnej humanistyki powinny kształtować studia żydowskie? Jak badacze z rożnych dziedzin – historii, nauk społecznych, literatury, kultury wizualnej, studiów performatywnych – wpływają na studia żydowskie? Co daje studiom żydowskim podejście interdyscyplinarne? Jaki jest wpływ badań nad życiem Żydów w dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów na rozumienie historii w ogóle?

Szczegółowy zakres tematyczny konferencji >>

Zapraszamy do nadsyłania:

 • Propozycji paneli na konferencję online, SPRAWDŹ WYTYCZNE >>
  1. Przyjmujemy tylko zgłoszenia całych paneli, złożonych z trzech wystąpień; na jedno wystąpienie planujemy 20 minut.
  2. Komitet naukowy konferencji dobierze komentatorów i prowadzących panele.
  3. Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt panelu (150 słów), imię, nazwisko i afiliację panelistów i tytuły oraz abstrakty każdego wystąpienia (150 słów)
  4. Panele muszą być spójne tematycznie.
  5. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie w języku angielskim; konferencja odbędzie się tylko po angielsku.
  6. Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na konferencję poprzez formularz konferencyjny do 30 kwietnia 2021.
  7. Informacja o wyborze paneli będzie ogłoszona 30 czerwca 2021.
    
 • Propozycji posterów na sesję dla doktorantów, SPRAWDŹ WYTYCZNE >>
  1. Jeden zgłaszający może zgłosić jeden poster.
  2. Poster może mieć tylko jednego autora.
  3. Doktoranci, których postery zostaną zakwalifikowane na konferencję będą prezentować je online na specjalnych sesjach. Z posterami będą mogli się zapoznać tylko zarejestrowani uczestnicy konferencji.
  4. Organizatorzy zapewniają doktorantom wstęp na wszystkie części konferencji.
  5. Poster musi dotyczyć zagadnień metodologicznych, teoretycznych lub związanych ze źródłami w przygotowywanej przez doktoranta rozprawie doktorskiej.
  6. Poster musi być w języku angielskim.
  7. Propozycja postera powinna zostać nadesłana w formacie pdf.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 kwietnia 2021

Językiem konferencji będzie język angielski.

Szczegółowe informacje o konferencji, w tym szczegółowy zakres tematyczny, informacja o prelegentach, partnerach i sponsorach >>

Zachęcamy do posłuchania serii podcastów What’s New, What’s Next? Jewish Studies in the time of pandemic, która wprowadza w tematykę konferencji i może posłużyć panelistom jako przykład wystąpień, które chcielibyśmy usłyszeć na konferencji. Zaproszeni do podcastów eksperci przybliżają temat konferencji w kontekście najbardziej bieżącym – trwającej pandemii. Ich wykłady dotyczą żydowskich odpowiedzi na epidemię w ujęciu historycznym i współczesnym i nawiązują do głównych tematów konferencji - nowych źródeł, metodologii badawczych i zmian paradygmatów w studiach żydowskich.


Organizatorzy konferencji:

Konferencja jest organizowana przez:

we współpracy z:
 
The Emanuel Ringelblum Jewish Historical InstituteLeibniz Institute for Jewish History and Culture–Simon DubnowMémorial de la Shoah

University of Michigan

Yad VashemYIVO Institute for Jewish Research

United States Holocaust Memorial MuseumUniversity College London

 

Konferencja odbywa się w ramach Global Education Outreach Program
 
Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

 


 

Dofinansowano z programu "Doskonała nauka" Ministra Edukacji i Nauki

Konferencja jest możliwa dzięki wsparciu European Association for Jewish Studies

 

Patroni konferencji: The American Association for Polish-Jewish Studies, European Association for Jewish Studies, Institute of Jewish Studies of the Jagiellonian University, Mordechai Anielewicz Center for Research and Teaching of the History and Culture of Jews in Poland, “SEFER” Moscow Center for University Teaching of Jewish Civilization,  “SEFER,” Polish Association of Judaic Studies, Polish Association of Yiddish Studies, Taube Department of Jewish Studies, University of Wrocław.