Nauka

Warsztaty GEOP w roku 2023

Kobieta i mężczyzna siedzą przy stole w sali konferencyjnej podczas warsztatów GEOP 2023.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

"Between Experience and Memory: Refuge and Asylum in Polish-Jewish History,Politics, and Culture", wrzesień 2023

Organizatorzy:

  • Uniwersytet w Hajfie
  • Universytet Jagielloński

Podczas warsztatów "Between Experience and Memory: Refuge and Asylum in Polish-Jewish History, Politics, and Culture" badacze przeanalizują doświadczenie uchodźstwa i azylu, a także zbadają pamięć o tego typu przeżyciach i ich wpływie na nowoczesną historię polskich Żydów, a w szczególności zjawiska polityczne i kulturę. Uzupełniając dyskusję dotyczącą tematu uchodźstwa o analizę doświadczenia azylu, postarają się zakwestionować dotychczasowe narracje i odejść od dotychczasowego badania przede wszystkim prześladowań i wiktymizacji, w kierunku bardziej holistycznych badań nad zjawiskiem przesiedlenia.

Załączniki:
  • Program warsztatów GEOP w języku angielskim
    Pobierz plik 1.33 MB / PDF
  • Program warsztatów GEOP w języku angielskim - plik dostępny
    Pobierz plik 22.82 KB / VND.OPENXMLFORMATS-OFFICEDOCUMENT.WORDPROCESSINGML.DOCUMENT