Edukacja

W ukryciu. Historie Ocalałych i Sprawiedliwych

Kadr z filmu edukacyjnego - kobieta i mężczyzna stoją przy mikrofonach.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Oddajemy w Państwa ręce pakiet materiałów eksperckich oraz edukacyjnych dotyczących doświadczenia ukrywania się i pomocy w czasie II wojny światowej. Przygotowując je, chcieliśmy przedstawić szeroki kontekst sytuacji polskich Żydów w latach poprzedzających wojnę oraz w okresie okupacji niemieckiej (1939-1945), pokazać zróżnicowane postawy Polaków wobec Zagłady, pochylić się nad doświadczeniem ukrywania się oraz przybliżyć historię i znaczenie pojęcia Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Wszystkie te zagadnienia omówiliśmy w materiałach eksperckich skierowanych do nauczycieli i nauczycielek. Są to nagrane dyskusje z osobami, które od lat zajmują się naukowo lub edukacyjnie tematem Zagłady. Mamy nadzieję, że staną się one, przede wszystkim dla osób uczących młodzież o tych trudnych zagadnieniach, źródłem merytorycznej i rzetelnej wiedzy.

Przygotowaliśmy również scenariusze zajęć oparte na indywidualnych losach osób – Haliny Zawadzkiej, Leny Chojnowskiej, Piotra Kopcia – których życiorysy zostały naznaczone II wojną światową. Proponowane tematy zajęć odnoszą się do fragmentów filmów edukacyjnych poświęconych tej tematyce. Częścią naszego pakietu jest bowiem 5 krótkich edukacyjnych filmów fabularnych. Dwójka bohaterów – raper Kon oraz jego przyjaciółka Maja – odkrywają historię swojej miejscowości i jej żydowskich mieszkańców. Staje się to dla nich inspiracją do stworzenia utworów muzycznych poświęconych różnym aspektom polsko-żydowskiej historii.

Mamy nadzieję, że przygotowane materiały będą dla Państwa przydatne w nauczaniu o II wojnie światowej w szkołach ponadpodstawowych. Zachęcamy do korzystania z wybranych materiałów – są one pomyślane jako niezależne, ale uzupełniające się i nawiązujące do siebie części – lub z całości przygotowanych pomocy.

Materiały eksperckie dla nauczycielek i nauczycieli →

Scenariusze zajęć →

Filmy edukacyjne →

Materiały dostępne →