Muzeum

Pamięć, Edukacja, Dostępność

W czwartek, 28 marca 2024 roku, ambasador Niemiec Viktor Elbling i dyrektor Muzeum POLIN Zygmunt Stępiński podpisali umowę, w wyniku której Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec przekaże nam 1 milion euro na działania edukacyjne w ramach projektu "Pamięć, Edukacja, Dostępność". W uroczystości uczestniczyli Marian Turski, który był inicjatorem rozmów z rządem niemieckim, Piotr Wiślicki, prezes Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, które wspierało tę inicjatywę, oraz Łucja Koch, Zastępczyni Dyrektora Muzeum POLIN ds. Edukacji i Sprzedaży.

Celem projektu jest upowszechnianie dziedzictwa polskich Żydów, przeciwdziałanie przejawom antysemityzmu i dyskryminacji oraz kształtowanie postaw wzajemnego zrozumienia i szacunku poprzez innowacyjne programy edukacyjne i kulturalne.

Zaplanowaliśmy setki warsztatów edukacyjnych dla szkół (w muzeum, online i w szkołach), szkolenia dla nauczycieli i innych grup zawodowych, działania skierowane do społeczności ukraińskiej i innych mniejszości, a także programy dla szerokiej publiczności, takie jak "Muzeum na kółkach", które odwiedzi 10 miejscowości w całej Polsce, czy letnie spotkania z kulturą na łące wokół POLIN. Wiele uwagi poświęcimy też rozwojowi naszych platform internetowych i zwiększeniu dostępności wystaw oraz innych naszych zasobów.

Planowane działania edukacyjne i kulturalne obejmą ok. 70 000 uczestników, a z materiałów historycznych udostępnionych online skorzysta ponad milion użytkowników. Naszym celem jest poszerzenie wiedzy na temat historii polskich Żydów, nie chodzi jednak wyłącznie o lekcję historii – chcemy uczyć empatii, szukać wspólnie z naszymi odbiorcami odpowiedzi, jak żyć w zgodzie w tak skomplikowanym świecie, budować porozumienie i wzajemny szacunek.

Więcej o projekcie

Komponent 1. Edukacja dla przyszłości. Programy dla szkół, rodzin i grup marginalizowanych

Nasza oferta dla szkół skupia się na edukacji historycznej i obywatelskiej zgodnie z ogólnopolską podstawą programową. W atmosferze dialogu i partnerstwa staramy się aktywizować dzieci i młodzież, a najmłodszych uczyć także poprzez zabawę. Pogłębianie wiedzy nt. historii i kultury żydowskiej oraz kształtowanie postaw tolerancji i szacunku dla innych ma na celu zwiększenie kompetencji międzykulturowych i przeciwdziałanie wszelkich przejawom dyskryminacji, antysemityzmu i rasizmu.

Planujemy dotrzeć do tysięcy uczniów poprzez realizację zajęć na naszych wystawach, cieszące się dużą popularnością warsztaty online oraz projekt "Muzeum w pudełku" prowadzony w szkołach w całej Polsce. "Pudełko" zawiera grę, mapy, zdjęcia, repliki obiektów i materiały dla nauczycieli. W ramach projektu przekażemy szkołom 100 pudełek wraz z bezpłatnymi warsztatami dla uczniów i szkoleniami dla nauczycieli.

Programy dla rodzin odbywać się będą głównie w Miejscu edukacji rodzinnej "U króla Maciusia", które nawiązuje do teorii pedagogicznej Janusza Korczaka. Ich celem jest zaznajomienie dzieci i ich opiekunów z kulturą i tradycją żydowską, a także budowanie otwartości i zrozumienia dla innych już od najmłodszych lat. Zorganizujemy też duże, otwarte dla wszystkich wydarzenia rodzinne, w tym piknik z okazji Dnia Dziecka i Rodzinną Chanukę.

Celem naszych programów dla grup marginalizowanych jest niwelowanie barier i ułatwianie dostępu do wystaw i wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Z naszej oferty skorzystają osoby z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami, grupy mniejszości religijnych i narodowych (w szczególności z Ukrainy), a także dzieci i młodzież, które mają utrudniony dostęp do kultury.

Komponent 2. Edukacja włączająca. Programy dla młodzieży, specjalistów, multiplikatorów oraz wybranych mniejszości narodowych

Programy dla nauczycieli oferują możliwości rozwoju zawodowego. Planujemy webinaria, Letnią Szkołę Otwartą i międzynarodową konferencję o tematyce zarówno historycznej, jak i metodologicznej. Będziemy kontynuować współpracę z siecią Ambasadorów – nauczycieli i doradców metodycznych, którzy konsultują i promują nasze programy edukacyjne. Będziemy także rozwijać internetową bazę materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół.

Zrealizujemy działania skierowane do wybranych mniejszości, w szczególności do społeczności ukraińskiej. Wspólnie z partnerami reprezentującymi te grupy planujemy zorganizować m.in. oprowadzanie po naszych wystawach w językach tych mniejszości.

Programy edukacji dorosłych dla tzw. multiplikatorów, czyli osób zaangażowanych w ochronę i popularyzację dziedzictwa żydowskiego oraz dialog międzykulturowy, mają na celu wymianę dobrych praktyk i wzmacnianie kompetencji związanych z edukacją antydyskryminacyjną. Służbom mundurowym zaoferujemy szkolenia antydyskryminacyjne wzmacniające umiejętność rozpoznawania i przeciwdziałania antysemityzmowi.

Planujemy też warsztaty kreatywne (fotograficzne, filmowe i kulinarne) dla młodzieży, które pozwolą im poznać historię i kulturę polskich Żydów. Zajęcia o charakterze integracyjnym będą dostosowane do potrzeb ukraińskich nastolatków.

Komponent 3. Zrozumieć przeszłość. Przedmioty, ludzie, opowieści

Sercem naszego muzeum jest wystawa stała – podróż przez 1000 lat historii Żydów polskich – od średniowiecza do współczesności, opowiadana z różnych perspektyw, wieloma głosami. W ramach projektu planujemy modernizację wybranych stanowisk multimedialnych oraz przygotowanie nowych nagrań na audioprzewodniki.

Rozwijać będziemy też portal internetowy Wirtualny Sztetl poprzez nowe publikacje o zabytkach kultury żydowskiej, historii, a także współczesnym życiu żydowskim w Polsce. Na portalu Polscy Sprawiedliwi, poświęconym Polakom, którzy pomagali ratować Żydów podczas Zagłady, a także Żydom, którzy pomagali innym Żydom, będą nadal publikowane historię ratowania wraz z towarzyszącą im dokumentacją. Planujemy też opracowywać i upowszechniać naszą kolekcję wywiadów historii mówionej.

Będziemy również digitalizować swoje zbiory i publikować je w Internecie, a także wydawać kolejne części z serii podręczników skierowanych do profesjonalistów w muzeach regionalnych i prywatnych kolekcjonerów w całej Polsce, które zawierać będą rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją judaików.

Komponent 4. Budowanie relacji i zrozumienia. Programy dla szerokiej publiczności i społeczności lokalnych

Jesteśmy ważną instytucją kultury i miejscem dyskusji o pasjonującej, często trudnej, historii polsko-żydowskiej. W ramach projektu zaoferujemy szerokiej publiczności program do wystawy "(po)ŻYDOWSKIE... Sztetl Opatów oczami Majera Kirszenblata" i wydarzenia kulturalne z okazji różnych rocznic. Latem wraz z zespołem POLIN na Łące zaprosimy gości do wspólnego spędzania czasu z muzyką, poezją i filmem pośród zieleni obok muzeum.

Jesienią będziemy świętować 10. rocznicę otwarcia naszego muzeum. Chcemy zorganizować festiwal pełen atrakcji. Jedną z najważniejszych będzie 10. edycja Nagrody POLIN przyznawanej osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz zachowania pamięci o historii polskich Żydów.

Mobilna wystawa "Muzeum na kółkach" poświęcona historii i kulturze polskich Żydów odwiedzi 10 miejscowości, przede wszystkim tych do 50 tys. mieszkańców. Każdej wizycie towarzyszyć będzie program wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych współtworzony przez lokalnych partnerów projektu. Wystawa, którą stworzyliśmy w 2013 roku, odwiedziła już ponad 100 miejscowości w całej Polsce.

Dofinansowano:

Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych